Analiza

Kolejne DWADZIEŚCIA SIEDEM naszych - korzystnych - wyroków z ostatnich 4 tygodni.

09.12.2021

Z przyjemnością informujemy, że od czasu naszej ostatniej wiadomości (zobacz tutaj) uzyskaliśmy dla naszych Klientów kolejną pulę 27 wyroków, wydanych przez sądy w 5 różnych miastach w Polsce. W sumie sądy nakazały bankom – tylko na mocy poniższych orzeczeń - zwrot ponad 5 milionów złotych i to nie licząc kosztów sądowych.

 

Wszystkie niżej opisane orzeczenia są korzystne dla naszych Mocodawców, a część z nich jest już prawomocna:

 

 1. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, uznający za nieważną umowę ING Banku Śląskiego S.A. i zasądzający kwotę 1.689.701,02 zł (wyrok wydany w 4 miesiące od złożenia pozwu) – sygn. akt II C 858/21;
 2. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 612.741,96 zł z tytułu nieważności umowy kredytu (sygn. akt XXVIII C 4864/21);
 3. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzający od mBank S.A. kwotę 556.000 zł (umowa uznana przez sąd za nieważną) – sygn. akt XXV C 1235/20;
 4. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie uznający umowę kredytu za nieważną i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę 286.468,01 zł (sygn. akt XXVIII C 3743/21);
 5. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, zasądzający od mBank S.A. kwotę 266.433,42 zł (sygn. akt XXVIII 4276/21);
 6. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzający od Raiffeisen Banku kwotę łącznie 237.824,80 zł (sygn. akt XXVIII C 3566/21);
 7. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank Polska kwotę 202.000,00 zł – umowa uznana za nieważną (sygn. akt XXV C 1269/20);
 8. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzający od mBank S.A. kwotę 195.091,78 zł (sygn. akt XXVIII C 3394/21);
 9. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie uznający umowę mBank S.A. za nieważną i zasądzający od banku kwotę 154.804,26 zł (wyrok wydany w 7 miesięcy od złożenia pozwu), sygn. akt XXVIII C 2100/21;
 10. orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, odfrankowujące umowę Banku Millennium S.A. i zasądzające na rzecz naszych Klientów kwotę 92.034,72 zł (sygn. akt XXVIII C 10511/21);
 11. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, uznający za nieważną umowę banku Santander Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę łącznie 74.761,40 zł (sygn. akt I C 2939/19);
 12. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, zasądzający od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 74.585,05 zł (nasi Klienci dochodzili w procesie jedynie części przysługującego im roszczenia);
 13. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, uznający za nieważną umowę banku Santander Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę łącznie 73.101.08 zł (sygn. akt I C I C 2907/19);
 14. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu (prawomocny) uznający umowę PKO BP za nieważną i zasądzający od banku kwotę 72.337,64 zł – sygn. akt II Ca 114/21;
 15. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę 71.590,76 zł (nasi Klienci ograniczyli swoje żądanie do części przysługującej im kwoty) – sygn. akt VI C 276/19;
 16. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, uznający umowę Banku Millennium S.A. za nieważną i zasądzający na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 65.923,60 zł (sygn. akt I C 4720/18);
 17. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu (prawomocny), uznający umowę Banku Millennium S.A. za nieważną i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę 60.307,20 zł (Klienci ograniczyli swoje żądania do części przysługujących im roszczeń, a w pierwszej instancji sprawę z bankiem wygrali);
 18. wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach uznający umowę ING Banku Śląskiego za nieważną i zasądzający kwotę 49.463,02 zł (nasi Klienci ograniczyli kwotę żądaną w procesie do części przysługującego im roszczenia) – sygn. akt I C 2229/18;
 19. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, odfrankowujący umowę mBank S.A. (zasądzono całość żądanej przez naszych Klientów kwoty) – sygn. akt XXV C 2596/20;
 20. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu (prawomocny) uznający umowę BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny BGŻ) za nieważną (oddalenie nieskutecznej apelacji banku) – sygn. akt II Ca 1040/19;
 21. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, uznający umowę mBank S.A. za nieważną i zasądzający na rzecz naszego Klienta całość dochodzonego roszczenia;
 22. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (prawomocny) uznający umowę mBank S.A. za nieważną i zasądzający całość dochodzonej przez naszych Klientów kwoty (sygn. akt V Ca 455/21);
 23. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, uznający za nieważną umowę ING Banku Śląskiego S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów żądaną przez nich kwotę (sygn. akt I C 738/20);
 24. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (prawomocny) – odfrankowujący kredyt mBank S.A. (wygrana Klienta także w pierwszej instancji);
 25. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (prawomocny) – uznający za nieważną umowę kredytu PKO BP S.A. i zasądzający naszym Klientom żądaną kwotę (sygn. akt V Ca 1178/19);
 26. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie oddalający apelację banku od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach (sprawa z powództwa Getin Noble Bank S.A., sygn. akt I ACa 586/20);
 27. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (prawomocny) odfrankowujący umowę mBank S.A. i zasądzający żądaną w pozwie kwotę (sygn. akt V Ca 1503/20);

 

Podsumowując: jak już wielokrotnie informowaliśmy, pomimo braku uchwały Sądu Najwyższego sędziowie pracują normalnie, a fala orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców przybiera na sile.

 

Z tego względu przypominamy, że banki będą chciały zatrzymać tą falę za pomocą fortelu - podsuwając kredytobiorcom do podpisu oświadczenie, iż kredytobiorca zrzeka się roszczeń względem banku. W zamian za rezygnację ze swoich praw kredytobiorca otrzyma możliwość płacenia wyższych (!) rat w przyszłości (opartych o WIBOR). Takie oświadczenie będzie opatrzone uśmierzającym czujność tytułem "ugoda". Nasi Klienci są odporni na socjotechnikę stosowaną przez banki, natomiast osobom niebędącym naszymi Klientami zalecamy ostrożność.

 

Uwaga: powyższa lista obejmuje tylko i wyłącznie wyroki naszych Klientów, z ostatnich 4 tygodni, w sprawach, które prowadziliśmy w Kancelarii Mazur i Wspólnicy. Z pewnością natrafią Państwo na te wyroki na stronach innych prawników oraz tzw. naganiaczy/pośredników, mimo że tych spraw nie prowadzili. Zalecamy ostrożność przy interpretacji serwowanych Państwu informacji.

Pozostałe aktualności
Newsweek - Kiedy nie iść do sądu z kredytem „frankowym”?

Newsweek - Kiedy nie iść do sądu z kredytem „frankowym”?

28.11.2022
Nie ma już dzisiaj żadnego sensu przekonywać, że umowy tak zwanych kredytów „frankowych” są nieuczciwe, że sądy to nie smoki i że nie zjadają kredytobiorców. Sędziowie wzięli kredytobiorców w obronę przed bankami i to też nic nowego. Skupmy się więc na czymś innym.  Tak zwany kredyt frankowy to oczywiście czyste zło. Obciąża nas ryzykiem wzrostu wartości franka i jeszcze na dodatek ryzykiem wzrostu oprocentowania (które się właśnie materializuje, bo Szwajcarzy podnoszą stopy procentowe). ......
Czytaj więcej
Aż 46 korzystnych WYROKÓW w miesiąc

Aż 46 korzystnych WYROKÓW w miesiąc

14.11.2022
Efektywność pracy Zespołu Kancelarii, na czele z mecenasami reprezentującymi Naszych Klientów na salach sądowych, nie przestaje zaskakiwać. Na przestrzeni zaledwie jednego miesiąca, dokładnie października, w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Mazur i Wspólnicy zapadło aż 46 korzystnych wyroków, z czego 17 to orzeczenia prawomocnie unieważniające lub odfrankowujące kredyty waloryzowane kursem CHF.   Zapraszamy do zapoznania się z  ......
Czytaj więcej
Ponad POŁOWA wyroków wrześniowych to wyroki PRAWOMOCNE

Ponad POŁOWA wyroków wrześniowych to wyroki PRAWOMOCNE

26.10.2022
Tegoroczny wrzesień przyniósł coś więcej, niż tylko powakacyjne ożywienie sądów powszechnych, które można zaobserwować po rosnącej liczbie wyroków. Miesiąc ten był dla Naszych Klientów szczególnie udany, gdyż ponad połowa orzeczeń to wyroki PRAWOMOCNE. Nasi Mecenasi wygrali łącznie 29 postępowań, z czego 15 to apelacje.
  Banki, pomimo jasno ukształtowanej linii orzeczniczej, nie rezygnują ze swojej taktyki składania apelacji po przegranych w pierwszej instancji. Ten zabieg, owszem, generuje koszty, ......
Czytaj więcej

"Frankowicze" po posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości UE

12.10.2022
Dzisiejsza rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości UE wzbudziła emocje wśród kredytobiorców frankowych. My podchodzimy do sprawy ze spokojem, ponieważ: Jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy wyrok, który wykreślił franka szwajcarskiego z umowy. Jako pierwsi w Polsce obroniliśmy „Frankowicza” przed bankiem, który zażądał tzw. „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”. Jesteśmy silnym zespołem ......
Czytaj więcej
Prawie 300 korzystnych wyroków w jeden ROK

Prawie 300 korzystnych wyroków w jeden ROK

10.10.2022
2 września 2021 r. Sąd Najwyższy, pomimo zapowiedzi i ku rozczarowaniu wielu osób, nie wydał uchwały dotyczącej kredytów frankowych. Pomimo to, polskie sądy powszechne nie zwlekają z orzekaniem w procesach „frankowiczów”. Dowodem na to jest znaczna liczba wyroków, w tym także prawomocnych, które zapadają na porządku dziennym. W sprawach prowadzonych przez Naszą Kancelarię, w ciągu jednego roku, sądy wydały 283 wyroki korzystne dla Naszych Klientów, z czego aż 62 to orzeczenia ......
Czytaj więcej
Getin Noble Bank podzielony i przejęty

Getin Noble Bank podzielony i przejęty

30.09.2022
Bankowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił przymusową restrukturyzację banku Getin Noble Bank. Kredyty pseudofrankowe i inne toksyczne produkty zostaną w banku Getin, natomiast wartościowe aktywa zostaną przeniesione do nowej spółki o nazwie VeloBank S.A.
Komunikat BFG:  https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja-getin-noble-bank-s-a/
BFG twierdzi, że sytuacja klientów (w tym kredytobiorców) nie zmienia się. My jednak przyjrzymy się sprawie ......
Czytaj więcej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejny raz po stronie kredytobiorców

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejny raz po stronie kredytobiorców

12.09.2022
8 września 2022 roku unijny Trybunał Sprawiedliwości wydał kolejny wyrok w tzw. sprawach frankowych. Tym razem w jednym wyroku połączył on odpowiedzi na pytania zadane mu przez polski sąd w trzech różnych sprawach (sygn. C-80/21, C-81/21, C-82/21). Być może z tego powodu w sprawie stanowiska zajęło wielu prawników, ale też rząd polski, rząd fiński i rząd hiszpański, a także przedstawiciele ......
Czytaj więcej
20 korzystnych wyroków w 7 dni

20 korzystnych wyroków w 7 dni

07.07.2022
Ostatni tydzień czerwca obfitował w pokaźną ilość korzystnych wyroków, które zapadły w sprawach frankowych naszych klientów. W dniach 22-30 czerwca, w ciągu 7 dni roboczych, w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Mazur i Wspólnicy, sędziowie orzekali aż dwudziestokrotnie, za każdym razem na korzyść naszych klientów.   Część z tych orzeczeń to wyroki prawomocne, część opiewa na niebagatelne sumy, a niektóre z tych wyroków zapadły w mniej niż rok od założenia sprawy. Pojedyncze wyroki zapadły ......
Czytaj więcej