Analiza

Kolejne DWADZIEŚCIA SIEDEM naszych - korzystnych - wyroków z ostatnich 4 tygodni.

09.12.2021

Z przyjemnością informujemy, że od czasu naszej ostatniej wiadomości (zobacz tutaj) uzyskaliśmy dla naszych Klientów kolejną pulę 27 wyroków, wydanych przez sądy w 5 różnych miastach w Polsce. W sumie sądy nakazały bankom – tylko na mocy poniższych orzeczeń - zwrot ponad 5 milionów złotych i to nie licząc kosztów sądowych.

 

Wszystkie niżej opisane orzeczenia są korzystne dla naszych Mocodawców, a część z nich jest już prawomocna:

 

 1. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, uznający za nieważną umowę ING Banku Śląskiego S.A. i zasądzający kwotę 1.689.701,02 zł (wyrok wydany w 4 miesiące od złożenia pozwu) – sygn. akt II C 858/21;
 2. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 612.741,96 zł z tytułu nieważności umowy kredytu (sygn. akt XXVIII C 4864/21);
 3. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzający od mBank S.A. kwotę 556.000 zł (umowa uznana przez sąd za nieważną) – sygn. akt XXV C 1235/20;
 4. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie uznający umowę kredytu za nieważną i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę 286.468,01 zł (sygn. akt XXVIII C 3743/21);
 5. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, zasądzający od mBank S.A. kwotę 266.433,42 zł (sygn. akt XXVIII 4276/21);
 6. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzający od Raiffeisen Banku kwotę łącznie 237.824,80 zł (sygn. akt XXVIII C 3566/21);
 7. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank Polska kwotę 202.000,00 zł – umowa uznana za nieważną (sygn. akt XXV C 1269/20);
 8. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzający od mBank S.A. kwotę 195.091,78 zł (sygn. akt XXVIII C 3394/21);
 9. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie uznający umowę mBank S.A. za nieważną i zasądzający od banku kwotę 154.804,26 zł (wyrok wydany w 7 miesięcy od złożenia pozwu), sygn. akt XXVIII C 2100/21;
 10. orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, odfrankowujące umowę Banku Millennium S.A. i zasądzające na rzecz naszych Klientów kwotę 92.034,72 zł (sygn. akt XXVIII C 10511/21);
 11. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, uznający za nieważną umowę banku Santander Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę łącznie 74.761,40 zł (sygn. akt I C 2939/19);
 12. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, zasądzający od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 74.585,05 zł (nasi Klienci dochodzili w procesie jedynie części przysługującego im roszczenia);
 13. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, uznający za nieważną umowę banku Santander Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę łącznie 73.101.08 zł (sygn. akt I C I C 2907/19);
 14. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu (prawomocny) uznający umowę PKO BP za nieważną i zasądzający od banku kwotę 72.337,64 zł – sygn. akt II Ca 114/21;
 15. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę 71.590,76 zł (nasi Klienci ograniczyli swoje żądanie do części przysługującej im kwoty) – sygn. akt VI C 276/19;
 16. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, uznający umowę Banku Millennium S.A. za nieważną i zasądzający na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 65.923,60 zł (sygn. akt I C 4720/18);
 17. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu (prawomocny), uznający umowę Banku Millennium S.A. za nieważną i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę 60.307,20 zł (Klienci ograniczyli swoje żądania do części przysługujących im roszczeń, a w pierwszej instancji sprawę z bankiem wygrali);
 18. wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach uznający umowę ING Banku Śląskiego za nieważną i zasądzający kwotę 49.463,02 zł (nasi Klienci ograniczyli kwotę żądaną w procesie do części przysługującego im roszczenia) – sygn. akt I C 2229/18;
 19. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, odfrankowujący umowę mBank S.A. (zasądzono całość żądanej przez naszych Klientów kwoty) – sygn. akt XXV C 2596/20;
 20. wyrok Sądu Okręgowego w Opolu (prawomocny) uznający umowę BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny BGŻ) za nieważną (oddalenie nieskutecznej apelacji banku) – sygn. akt II Ca 1040/19;
 21. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, uznający umowę mBank S.A. za nieważną i zasądzający na rzecz naszego Klienta całość dochodzonego roszczenia;
 22. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (prawomocny) uznający umowę mBank S.A. za nieważną i zasądzający całość dochodzonej przez naszych Klientów kwoty (sygn. akt V Ca 455/21);
 23. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, uznający za nieważną umowę ING Banku Śląskiego S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów żądaną przez nich kwotę (sygn. akt I C 738/20);
 24. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (prawomocny) – odfrankowujący kredyt mBank S.A. (wygrana Klienta także w pierwszej instancji);
 25. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (prawomocny) – uznający za nieważną umowę kredytu PKO BP S.A. i zasądzający naszym Klientom żądaną kwotę (sygn. akt V Ca 1178/19);
 26. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie oddalający apelację banku od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach (sprawa z powództwa Getin Noble Bank S.A., sygn. akt I ACa 586/20);
 27. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (prawomocny) odfrankowujący umowę mBank S.A. i zasądzający żądaną w pozwie kwotę (sygn. akt V Ca 1503/20);

 

Podsumowując: jak już wielokrotnie informowaliśmy, pomimo braku uchwały Sądu Najwyższego sędziowie pracują normalnie, a fala orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców przybiera na sile.

 

Z tego względu przypominamy, że banki będą chciały zatrzymać tą falę za pomocą fortelu - podsuwając kredytobiorcom do podpisu oświadczenie, iż kredytobiorca zrzeka się roszczeń względem banku. W zamian za rezygnację ze swoich praw kredytobiorca otrzyma możliwość płacenia wyższych (!) rat w przyszłości (opartych o WIBOR). Takie oświadczenie będzie opatrzone uśmierzającym czujność tytułem "ugoda". Nasi Klienci są odporni na socjotechnikę stosowaną przez banki, natomiast osobom niebędącym naszymi Klientami zalecamy ostrożność.

 

Uwaga: powyższa lista obejmuje tylko i wyłącznie wyroki naszych Klientów, z ostatnich 4 tygodni, w sprawach, które prowadziliśmy w Kancelarii Mazur i Wspólnicy. Z pewnością natrafią Państwo na te wyroki na stronach innych prawników oraz tzw. naganiaczy/pośredników, mimo że tych spraw nie prowadzili. Zalecamy ostrożność przy interpretacji serwowanych Państwu informacji.

Pozostałe aktualności

Niebezpieczeństwa kredytów ze zmienną stopą

21.12.2021

Wypowiedź mecenasa Mazura na temat niebezpieczeństw zmiennej stopy procentowej w kredytach złotowych.

https://youtu.be/MeEzozsgc1s

Kredyty złotowe - wywiad z mecenasem Mazurem.

17.12.2021

Kolejny wywiad z mecenasem Mazurem - tym razem o kredytach złotowych.

Na marginesie zwracamy uwagę, że ryzyko ciążące na kredytach złotowych opartych o zmienną stopę WIBOR jest aktualne również dla "frankowiczów" zainteresowanych ugodami z bankami. Wszak typowa ugoda z bankiem jest zaciągnięciem kolejnego kredytu, tym razem opartego o WIBOR. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZU8t3NXxp8o

Mecenas Mazur i wywiad w złotym „maluchu”

01.12.2021
W ostatnim czasie działalność zespołu Kancelarii, na czele z radcą prawnym Robertem Mazurem, zostaje dostrzeżona także przez osoby spoza świata kredytów pseudofrankowych. Filip Nowobilski, prowadzący kanał na YouTube’ie "Duży w Maluchu", zaprosił naszego mecenasa do gościnnego wystąpienia na jego kanale i opowiedzenia o specyfice tychże kredytów. Podczas przejażdżki złotym Fiatem 126p poruszono też kwestie przebiegu postępowań sądowych oraz aktualnej sytuacji kredytów hipotecznych w złotówkach. Dla mecenasa Mazura była to swego rodzaju sentymentalna ......
Czytaj więcej
Kolejne DWADZIEŚCIA JEDEN naszych wyroków z ostatnich 4 tygodni

Kolejne DWADZIEŚCIA JEDEN naszych wyroków z ostatnich 4 tygodni

04.11.2021
Wielokrotnie informowaliśmy, że sądy powszechne nie oczekują już uchwały Sądu Najwyższego - sądy w sprawach „frankowych” orzekają na rzecz konsumentów „na bieżąco”. Od czasu naszej ostatniej wiadomości (zobacz tutaj) uzyskaliśmy dla naszych Klientów kolejną pulę 21 nowych wyroków, wydanych przez sądy w 9 ......
Czytaj więcej

O co chodzi z Sądem Najwyższym w sprawach frankowych?

27.09.2021

W dzisiejszym materiale omawiamy sytuację w Sądzie Najwyższym i to, czy oczekiwanie na jego uchwały, a zwłaszcza te w sprawach "frankowych" ma jeszcze jakieś głębsze uzasadnienie (sygnatura III CZP 11/21). Film dostępny pod adresem  https://youtu.be/Qajcm1ECr88 

 
 
Nasze wyroki z ostatnich 3 tygodni - DZIESIĘĆ orzeczeń

Nasze wyroki z ostatnich 3 tygodni - DZIESIĘĆ orzeczeń

22.09.2021
Trzy tygodnie temu, tj. 2 września 2021 r., Sąd Najwyższy nie wydał uchwały (oczekiwanej przez część prawników). Mimo to machina sprawiedliwości posuwa się naprzód - sądy już nie czekają na uchwałę "frankową" Sądu Najwyższego.  Pomimo braku uchwały, od 2 września 2021 r. dziewięć różnych sądów w sześciu różnych miastach niezależnie wydało orzeczenia w sprawach naszych ......
Czytaj więcej

Wywiad dla kanału namzależy.pl [20 września 2021 r.]

20.09.2021

Mecenas Mazur udzielił wywiadu dla internetowego kanału namzależy.pl 

TEMATY ROZMOWY:
Frankowicze a pieniądze podatników;  Geneza popularności kredytów we frankach;  Czy frankowicze zostali oszukani?  Schemat kredytu we frankach;  Kredyt w liczbach;  Frankowicze zyskają, jeśli kurs spadnie?  O co walczą frankowicze?  Banki zostaną z niczym?  Frankowicze są nieuczciwi wobec złotówkowiczów?  Kredyty złotówkowe na zmienną stopę procentową.

3 września - wyrok mimo braku uchwały Sądu Najwyższego

3 września - wyrok mimo braku uchwały Sądu Najwyższego

03.09.2021
Dzisiejsza wygrana mimo braku wczorajszej uchwały Sąd Najwyższego! Wczoraj, tj. 2 września 2021 r., Sąd Najwyższy nie wydał uchwały dotyczącej kredytów frankowych (zresztą od dłuższego czasu twierdzimy, że uchwała nie jest potrzebna sądom do wydawania wyroków). Natomiast dzisiaj, tj. 3 września 2021 r., w sprawie prowadzonej przez Kancelarię Mazur i Wspólnicy, Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim wydał wyrok, który z mocą wsteczną "odfrankowił" umowę kredytu mBank (pozostawiając niskie ......
Czytaj więcej