Analiza

Nasze wyroki po 2 września 2021

W dniu 2 września 2021 r. Sąd Najwyższy zrezygnował z wydania uchwały dotyczącej kredytów frankowych. Zamiast wątku „frankowego” sędziowie zajęli się wątpliwościami, czy Sąd Najwyższy jest prawidłowo obsadzony kadrami - i w tym zakresie zwrócili się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z prośbą o wydanie opinii.

Prawomocne wyroki uzyskujemy już od roku 2016 [klik], ale wydarzenie z 2 września 2021 r. spowodowało, że część osób nabrało wątpliwości, czy sądy hierarchicznie podporządkowane Sądowi Najwyższemu będą skłonne wydawać wyroki w sprawach nielegalnych kredytów.

Poniżej prezentujemy listę naszych wyroków (tj. orzeczeń w prowadzonych przez nas sprawach, dotyczących kredytów naszych Klientów), które zostały wydane po 2 września 2021 r. Publikujemy ten zestaw jako dowód, że sądy orzekają i generalnie bez przeszkód wydają wyroki w sprawach "frankowych".

SR = Sąd Rejonowy  SO = Sąd Okręgowy  SA = Sąd Apelacyjny

Wyroki wydane po 2 września 2021 r. w sprawach naszych Klientów

(lista aktualizowana co kilka tygodni)

 

538. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.02.2023 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 25.719,66 CHF174.885,00 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 5844/21), Wygrana;
 

537. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.02.2023 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 362.633,38 zł z odsetkami (sygnatura III C 1365/20), Wygrana;
 

536. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.02.2023 r., oddalający apelację BPH S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2076/22), w I instancji sąd zasądził 71.790,28 zł, postępowanie przed sądem trwało 7 miesięcy, Wygrana;
 

535. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.02.2023 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 198.373,92 zł z odsetkami (sygnatura IV C 1423/21), Wygrana;
 

534. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.02.2023 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 15.360,40 CHF895.757,08 zł z odsetkami (sygnatura XXIV C 722/20), Wygrana;
 

533. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.02.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 816/20), Wygrana;
 

532. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.02.2023 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1911/21), Wygrana;
 

531. Wyrok SO w Poznaniu, z dnia 27.02.2023 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 154.276,76 zł z odsetkami (sygnatura I C 946/22), postępowanie przed sądem trwało 10 miesięcy, Wygrana;
 

530. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 24.02.2023 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 29.818,46 CHF75.200,27 zł z odsetkami (sygnatura XV C 1610/21), Wygrana;
 

529. Wyrok SR w Piasecznie, z dnia 23.02.2023 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 47.656,80 zł z odsetkami (sygnatura I C 1603/20), Wygrana;
 

528. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 22.02.2023 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 22.654,24 CHF418.762,36 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 2171/21), Wygrana;
 

527. Wyrok SO we Wrocławiu, z dnia 21.02.2023 r., oddalający apelację Santander Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 991/22), postępowanie przed sądem trwało 11 miesięcy, Wygrana;
 

526. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 21.02.2023 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 31.289,33 CHF135.380,67 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 16590/21), Wygrana;
 

525. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 20.02.2023 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 393.651,88 zł z odsetkami (sygnatura IV C 657/22), Wygrana;
 

524. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 20.02.2023 r., unieważniający umowę mBank S.A. (sygnatura IV C 2185/20), Wygrana;
 

523. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 20.02.2023 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 385.460,74 zł z odsetkami (sygnatura IV C 660/22), Wygrana;
 

522. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 17.02.2023 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V ACa 215/22), w I instancji sąd zasądził 574.678,69 zł, Wygrana;
 

521. Wyrok SO w Poznaniu, z dnia 17.02.2023 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 140.663,44 zł z odsetkami (sygnatura XVII C 452/22), Wygrana;
 

520. Wyrok SO w Szczecinie, z dnia 17.02.2023 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 190.937,24 zł z odsetkami (sygnatura I C 2371/21), Wygrana;
 

519. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 16.02.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1219/20), Wygrana;
 

518. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 16.02.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 608/22), w I instancji sąd zasądził 42.736,12 CHF156.360,94 zł, Wygrana;
 

517. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 16.02.2023 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 220.109,32 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 5382/22), Wygrana;
 

516. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 16.02.2023 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 240/22), w I instancji sąd zasądził 612.741,96 zł, postępowanie przed sądem trwało 12 miesięcy, Wygrana;
 

515. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 15.02.2023 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 264.120,74 zł z odsetkami (sygnatura XVI C 1650/20), Wygrana;
 

514. Wyrok SO w Lublinie, z dnia 14.02.2023 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 34.231,32 CHF217.585,64 zł z odsetkami (sygnatura I C 791/22), Wygrana;
 

513. Wyrok SO we Wrocławiu, z dnia 10.02.2023 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 1872/22), w I instancji sąd zasądził 72.891,09 zł, Wygrana;
 

512. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 10.02.2023 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 184.743,64 zł z odsetkami (sygnatura XXIV C 2849/20), Wygrana;
 

511. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 10.02.2023 r., oddalający apelację Santander Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 3/22), w I instancji sąd zasądził 73.101,08 zł, Wygrana;
 

510. Wyrok SO we Wrocławiu, z dnia 10.02.2023 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 416.441,40 zł z odsetkami (sygnatura XII C 1516/20), Wygrana;
 

509. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 09.02.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V ACa 310/22), w I instancji sąd zasądził 297.566,00 zł, postępowanie przed sądem trwało 11 miesięcy, Wygrana;
 

508. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 09.02.2023 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 498.842,60 zł z odsetkami (sygnatura IV C 2869/20), Wygrana;
 

507. Wyrok SO w Krakowie, z dnia 08.02.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 1353/22), Wygrana;
 

506. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 08.02.2023 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 292.697,84 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 2047/22), Wygrana;
 

505. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 06.02.2023 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 56.146,12 CHF93.238,76 zł z odsetkami (sygnatura III C 1886/22), Wygrana;
 

504. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 06.02.2023 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 548.522,87 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 8900/21), Wygrana;
 

503. Wyrok SA w Katowicach, z dnia 06.02.2023 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 1725/21), Wygrana;
 

502. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 03.02.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1571/21), Wygrana;
 

501. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 03.02.2023 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 299.530,80 zł z odsetkami (sygnatura II C 1839/21), Wygrana;
 

500. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 02.02.2023 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 276.227,71 zł z odsetkami (sygnatura II C 291/21), Wygrana;
 

499. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 02.02.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1016/21), Wygrana;
 

498. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 02.02.2023 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1648/21), w I instancji sąd zasądził 74.896,08 zł, Wygrana;
 

497. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 02.02.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 410/20), Wygrana;
 

496. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 01.02.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 2564/21), w I instancji sąd zasądził 69.869,94 zł, Wygrana;


495. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 31.01.2023 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 149.811,20 zł z odsetkami (sygnatura XV C 2168/21), Wygrana;
 

494. Wyrok SO w Krakowie, z dnia 31.01.2023 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 173/22), Wygrana;
 

493. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 31.01.2023 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 44.463,86 CHF55.723,50 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 15346/22), Wygrana;
 

492. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 31.01.2023 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 87.989,50 CHF188.939,90 zł z odsetkami (sygnatura I C 564/21), Wygrana;
 

491. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 30.01.2023 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 205.568,54 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4489/22), Wygrana;
 

490. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 30.01.2023 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 61.078,46 CHF64.901,00 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 13740/22), Wygrana;
 

489. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 30.01.2023 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 74.570,15 CHF128.184,72 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 8452/22), Wygrana;
 

488. Wyrok SO w Bydgoszczy, z dnia 30.01.2023 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 288.171,84 zł z odsetkami (sygnatura I C 920/22), Wygrana;
 

487. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 27.01.2023 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 41.704,52 CHF149.011,47 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 16452/22), Wygrana;
 

486. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 27.01.2023 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 545.428,74 zł z odsetkami (sygnatura XXVII C 4047/21), Wygrana;
 

485. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 26.01.2023 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 375.387,84 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 10325/22 ), Wygrana;
 

484. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 25.01.2023 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 38.511,18 CHF123.927,13 zł z odsetkami (sygnatura I C 819/21), Wygrana;
 

483. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 25.01.2023 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 90.680,36 CHF z odsetkami (sygnatura I C 1110/21), Wygrana;
 

482. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 25.01.2023 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 229.598,52 zł z odsetkami (sygnatura III C 1620/22), postępowanie przed sądem trwało 7 miesięcy, Wygrana;
 

481. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.01.2023 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 40.525,85 CHF55.603,31 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 14296/22), Wygrana;
 

480. Wyrok SO w Łodzi, z dnia 24.01.2023 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura III Ca 624/22), w I instancji sąd zasądził 64.487,50 zł, postępowanie przed sądem trwało 10 miesięcy, Wygrana;
 

479. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 23.01.2023 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 397.154,08 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 19703/22), Wygrana;
 

478. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 19.01.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 229/21), w I instancji sąd zasądził 49.394,93 zł, Wygrana;
 

477. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 18.01.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 194/21), w I instancji sąd zasądził 49.497,52 zł, Wygrana;
 

476. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 18.01.2023 r., oddalający apelację Santander Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1235/22), w I instancji sąd zasądził 13.903,12 CHF19.228,52 zł, Wygrana;
 

475. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 18.01.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V ACa 2431/21), w I instancji sąd zasądził 73.790,42 zł, Wygrana;
 

474. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 18.01.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XVII Ca 2017/21), w I instancji sąd zasądził 14.206,15 CHF13.748,61 zł, Wygrana;
 

473. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 17.01.2023 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 74.945,04 zł z odsetkami (sygnatura I C 610/21), Wygrana;
 

472. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 17.01.2023 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 338/22), Wygrana;
 

471. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 17.01.2023 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 375/21), Wygrana;
 

470. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 17.01.2023 r., oddalający apelację PKO BP S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2057/22), w I instancji sąd zasądził 74.434,26 zł, postępowanie przed sądem trwało 6 miesięcy, Wygrana;
 

469. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 16.01.2023 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 52.893,44 CHF48.127,92 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3662/21), Wygrana;
 

468. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 16.01.2023 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 156.304,31 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 13605/22), Wygrana;
 

467. Wyrok SO w Elblągu, z dnia 16.01.2023 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 11.330,85 CHF zł z odsetkami (sygnatura I C 338/22), postępowanie przed sądem trwało 8 miesięcy, Wygrana;
 

466. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 16.01.2023 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V ACa 1722/22), Wygrana;
 

465. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 12.01.2023 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1442/21), Wygrana;
 

464. Wyrok SR dla Łodzi-Śródmieścia, z dnia 12.01.2023 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 26.738,66 CHF58.962,14 zł z odsetkami (sygnatura II C 880/21), Wygrana;
 

463. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 11.01.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 374/22), w I instancji sąd zasądził 71.590,76 zł, Wygrana;
 

462. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 11.01.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 3130/22), w I instancji sąd zasądził 46.283,90 zł, Wygrana;
 

461. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 10.01.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 138/22), w I instancji sąd zasądził 195.091,78 zł, Wygrana;
 

460. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 09.01.2023 r., oddalający apelację BNP Paribas Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1442/22), w I instancji sąd zasądził 72.445,60 zł, postępowanie przed sądem trwało 8 miesięcy, Wygrana;
 

459. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 05.01.2023 r., oddalający apelację ING Bank Śląski S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura IV Ca 420/22), w I instancji sąd zasądził 49.463,02 zł, postępowanie przed sądem trwało 9 miesięcy, Wygrana;
 

458. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 05.01.2023 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1089/22), Wygrana;
 

457. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 05.01.2023 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 2378/19), Wygrana;
 

456. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 04.01.2023 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V ACa 889/21), w I instancji sąd zasądził 54.970,00 CHF218.716,00 , Wygrana;
 

455. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 04.01.2023 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 21.275,00 CHF285.697,68 zł z odsetkami (sygnatura I C 2827/21), Wygrana;
 

454. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 04.01.2023 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 862/22), w I instancji sąd zasądził 197.930,99 zł, postępowanie przed sądem trwało 6 miesięcy, Wygrana;
 

453. Wyrok SR dla Wrocławia-Fabrycznej, z dnia 03.01.2023 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 74.159,58 zł z odsetkami (sygnatura I C 481/22), Wygrana;
 

452. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 03.01.2023 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 36.241,70 CHF70.180,40 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 15070/21), Wygrana;
 

451. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 03.01.2023 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 495.024,69 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 14205/21), Wygrana;
 

450. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 02.01.2023 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 65.591,87 CHF181.990,05 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 7573/22), postępowanie przed sądem trwało 8 miesięcy, Wygrana;
 

449. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 30.12.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 248.232,99 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 2045/22), Wygrana;
 

448. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 29.12.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 149.49,05 CHF i 431.811,20 zł z odsetkami (sygnatura II C 218/22), Wygrana;
 

447. Wyrok SO w Poznaniu, z dnia 29.12.2022 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 812/22), w I instancji sąd zasądził 74.294,29 zł, postępowanie przed sądem trwało 7 miesięcy, Wygrana;
 

446. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.12.2022 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1065/22), postępowanie przed sądem trwało 8 miesięcy, Wygrana;
 

445. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.12.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 297.906,13 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 7511/21), Wygrana;
 

444. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.12.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 389.258,80 zł z odsetkami (sygnatura XXVII C 9687/22), Wygrana;
 

443. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 28.12.2022 r., oddalający apelację PKO BP S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura III Ca 1395/21), w I instancji sąd zasądził 74.178,56 zł, Wygrana;
 

442. Wyrok SO w Elblągu, z dnia 23.12.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 255.296,24 zł z odsetkami (sygnatura I C 243/22), postępowanie przed sądem trwało miesięcy, Wygrana;
 

441. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 23.12.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 193.138,46 zł z odsetkami (sygnatura I C 395/21), Wygrana;
 

440. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 23.12.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 68.498,76 CHF i 149.525,612 zł z odsetkami (sygnatura I C 588/22), postępowanie przed sądem trwało 9 miesięcy, Wygrana;
 

439. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 22.12.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 785.444,82 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 15988/22), Wygrana;
 

438. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 22.12.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 502.701,23 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 13952/22), postępowanie przed sądem trwało 5 miesięcy, Wygrana;
 

437. Wyrok SO w Lublinie, z dnia 22.12.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 260.255,81 zł z odsetkami (sygnatura I C 920/22), postępowanie przed sądem trwało 7 miesięcy, Wygrana;
 

436. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 21.12.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 313.179,04 zł z odsetkami (sygnatura XXV C 1368/20), Wygrana;
 

435. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 21.12.2022 r., unieważniający umowę mBank S.A. (sygnatura I C 2412/19), Wygrana;
 

434. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 21.12.2022 r., unieważniający umowę mBank S.A. (sygnatura I C 4362/18), Wygrana;
 

433. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 21.12.2022 r., zmieniający wyrok sądu I instancji, unieważniający umowę BPH S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XVI Ca 308/22), postępowanie przed sądem trwało 9 miesięcy, Wygrana;
 

432. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 20.12.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 32.061,06 CHF i 96.850,32 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4514/21), Wygrana;
 

431. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 20.12.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 123.941,79 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 7693/22), postępowanie przed sądem trwało 8 miesięcy, Wygrana;
 

430. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 19.12.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 204.896,10 zł z odsetkami (sygnatura XV C 514/21), Wygrana;
 

429. Wyrok SO w Poznaniu, z dnia 19.12.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 60.358,50 CHF i 119.631,38 zł z odsetkami (sygnatura I C 695/22), postępowanie przed sądem trwało miesięcy, Wygrana;
 

428. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 16.12.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 13.181,34 zł z odsetkami (sygnatura XXV C 175/22), Wygrana;
 

427. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 16.12.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 182.247,16 zł z odsetkami (sygnatura III C 1254/20), Wygrana;
 

426. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 16.12.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 112.380,64 CHF i 199.625,42 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 8537/21), Wygrana;
 

425. Wyrok SA w Katowicach, z dnia 16.12.2022 r., oddalający apelację ING Bank Śląski S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 1164/21), w I instancji sąd zasądził 324.840,41 zł, Wygrana;
 

424. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 16.12.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 291.184,71 zł z odsetkami (sygnatura XXV C 2900/20), Wygrana;
 

423. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 16.12.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Aca 128/22), w I instancji sąd zasądził 286.468,01 zł, postępowanie przed sądem trwało 10 miesięcy, Wygrana;
 

422. Wyrok SO w Świdnicy, z dnia 15.12.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 812/22), w I instancji sąd zasądził 48.688,79 zł, postępowanie przed sądem trwało 4 miesiące, Wygrana;
 

421. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 15.12.2022 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 56.684,22 CHF i 62.051,36 zł z odsetkami (sygnatura I C 601/22), postępowanie przed sądem trwało 8 miesięcy, Wygrana;
 

420. Wyrok SO w Częstochowie, z dnia 15.12.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 261.554,72 zł z odsetkami (sygnatura I C 805/21), Wygrana;
 

419. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 15.12.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 35.977,60 CHF i 155.070,02 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 7345/21), Wygrana;
 

418. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 15.12.2022 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1092/22), w I instancji sąd zasądził 74.853,56 zł, postępowanie przed sądem trwało 8 miesięcy, Wygrana;
 

417. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.12.2022 r., zmieniający wyrok sądu I instancji, unieważniający umowę mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 812/18), Wygrana;
 

416. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 14.12.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 112.247,02 zł z odsetkami (sygnatura XV C 2773/21), Wygrana;
 

415. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.12.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 19.780,95 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 18084/21), Wygrana;
 

414. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.12.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 40.095,61 CHF i 101.378,59 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 7020/21), Wygrana;
 

413. Wyrok SO we Wrocławiu, z dnia 14.12.2022 r., oddalający apelację Santander Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 12/22), postępowanie przed sądem trwało 11 miesięcy, Wygrana;
 

412. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 13.12.2022 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 22/21), Wygrana;
 

411. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 12.12.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 59.010,38 CHF i 97.622,85 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 17169/21), Wygrana;
 

410. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 12.12.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 15.763,70 CHF i 134.628,97 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 11335/22), postępowanie przed sądem trwało 6 miesięcy, Wygrana;
 

409. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 09.12.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 203.373,76 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 18876/22), Wygrana;
 

408. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 09.12.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1357/19), Wygrana;
 

407. Wyrok SO w Krakowie, z dnia 09.12.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 952.422,19 zł z odsetkami (sygnatura I C 2467/22), postępowanie przed sądem trwało 4 miesiące, Wygrana;
 

406. Wyrok SO w Opolu, z dnia 08.12.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 47.298,40 CHF i 17.433,03 zł z odsetkami (sygnatura I C 2119/18), Wygrana;
 

405. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 08.12.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 6.945,59 CHF i 397.299,68 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 7025/21), Wygrana;
 

404. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 07.12.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 477/21), w I instancji sąd zasądził 48.115,86 zł, Wygrana;
 

403. Wyrok SO w Szczecinie, z dnia 07.12.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 81.265,04 zł z odsetkami (sygnatura I C 1216/22), Wygrana;
 

402. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 07.12.2022 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 2273/20), Wygrana;
 

401. Wyrok SO w Nowym Sączu, z dnia 07.12.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 286.308,26 zł z odsetkami (sygnatura I C 818/22), postępowanie przed sądem trwało 5 miesięcy, Wygrana;
 

 

 

 

 

400. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 06.12.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 304.278,04 zł z odsetkami (sygnatura I C 502/21), Wygrana;
 

399. Wyrok SO w Kielcach, z dnia 05.12.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 220.009,40 zł z odsetkami (sygnatura I C 2979/20), Wygrana;
 

398. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 02.12.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 389.326,90 zł z odsetkami (sygnatura II C 1293/20), Wygrana;
 

397. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 01.12.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 194.354,90 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 16229/21), Wygrana;
 

396. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 01.12.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 230.762,00 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 15792/22), Wygrana;
 

395. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 01.12.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 75/22), w I instancji sąd zasądził 49.279,66 zł, postępowanie przed sądem trwało 11 miesięcy, Wygrana;
 

394. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 30.11.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 560.726,20 zł z odsetkami (sygnatura XV C 1413/21), Wygrana;
 

393. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 30.11.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 186.586,57 zł z odsetkami (sygnatura III C 1487/22), Wygrana;
 

392. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 30.11.2022 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V ACa 312/22), Wygrana;
 

391. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.11.2022 r., oddalający apelację PKO BP S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 2419/21), Wygrana;
 

390. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.11.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 61.105,06 CHF i 38.924,64 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 1949/21), Wygrana;
 

389. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 29.11.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 41.336,30 CHF 362.932,47 zł z odsetkami (sygnatura II C 522/21), Wygrana;
 

388. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.11.2022 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2602/21), Wygrana;
 

387. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 28.11.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 74.850,84 zł z odsetkami (sygnatura II C 280/21), Wygrana;
 

386. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.11.2022 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2180/21), Wygrana;
 

385. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 25.11.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 5.078,71 CHF 440.539,40 zł z odsetkami (sygnatura I C 896/21), Wygrana;
 

384. Wyrok SR Gdańsk-Południe, z dnia 25.11.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 7.937,28 CHF i 40.227,28 zł z odsetkami (sygnatura I C 3208/18), Wygrana;
 

383. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 25.11.2022 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2241/21), Wygrana;
 

382. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 25.11.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 825/21), Wygrana;
 

381. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 25.11.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 5.758,56 CHF i 206.388,16 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 151/21), Wygrana;
 

380. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.11.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 443.652,25 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 6066/22), Wygrana;
 

379. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.11.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 264.791,83 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 1950/21), Wygrana;
 

378. Wyrok SO w Koninie, z dnia 24.11.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 191.140,96 zł z odsetkami (sygnatura I C 133/21), Wygrana;
 

377. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.11.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 187.026,24 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 1082/21), Wygrana;
 

376. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 23.11.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 11.757,62 CHF 54,39 zł z odsetkami (sygnatura I C 4868/19), Wygrana;
 

375. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 23.11.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 3071/21), Wygrana;
 

374. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 23.11.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1528/20), Wygrana;
 

373. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 23.11.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2320/21), Wygrana;
 

372. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 21.11.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 109.436,80 CHF i 122.484,64 zł z odsetkami (sygnatura III C 1576/22), Wygrana;
 

371. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 18.11.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 85.956,58 zł z odsetkami (sygnatura III C 1695/21), Wygrana;
 

370. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 17.11.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 21.899,65 CHF i 61.275,31 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 15722/22), Wygrana;
 

369. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 16.11.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2515/21), Wygrana;
 

368. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 16.11.2022 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V ACa 307/22), Wygrana;
 

367. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 15.11.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1093/20), Wygrana;

 

366. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 15.11.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 97.980,54 CHF i 224.459,80 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 11541/22), Wygrana;
 

365. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 14.11.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 78.025,98 CHF i 59.250,48  z odsetkami (sygnatura I C 478/21), Wygrana;
 

364. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 09.11.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 47.918,18 zł z odsetkami (sygnatura I C 2753/19), Wygrana;
 

363. Wyrok SR dla Łodzi-Widzewa, z dnia 09.11.2022 r., unieważniający umowę Getin Noble Bank S.A. (sygnatura VIII C 157/22), Wygrana;
 

362. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 08.11.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 142.484,94 zł z odsetkami (sygnatura I C 1059/20), Wygrana;
 

361. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 07.11.2022 r., oddalający apelację PKO BP S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 707/20), Wygrana;
 

360. Wyrok SO w Częstochowie, z dnia 04.11.2022 r., oddalający apelację Santander Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura VI Ca 1516/22), Wygrana;
 

359. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 03.11.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 56.838,96 CHF i 160.538,20 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 16613/21), Wygrana;
 

358. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 02.11.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 31.159,96 CHF i 108.095,00 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 14633/21), Wygrana;
 

357. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 31.10.2022 r., unieważniający umowę mBank S.A. (sygnatura I C 2978/19), Wygrana;
 

356. Wyrok SO we Wrocławiu, z dnia 28.10.2022 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 1046/22), Wygrana;
 

355. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.10.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 2327/19), Wygrana;
 

354. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 27.10.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 252/22), Wygrana;
 

353. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 26.10.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1665/21), Wygrana;
 

352. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 25.10.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 199.889,98 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 15709/22), Wygrana;
 

351. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 24.10.2022 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 85.461,46 CHF 76.952,44 zł z odsetkami (sygnatura II C 1098/21), Wygrana;
 

350. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 24.10.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 39.829,92 zł z odsetkami (sygnatura I C 3197/15), Wygrana;
 

349. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 24.10.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 73.983,92 zł z odsetkami (sygnatura XVI C 2545/18), Wygrana;
 

348. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.10.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 345.220,82 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4722/22), Wygrana;
 

347. Wyrok SO w Poznaniu, z dnia 21.10.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 32.328,00 CHF 119.726,86 zł z odsetkami (sygnatura XIII C 256/21/4), Wygrana;
 

346. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 21.10.2022 r., zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 39.400,57 CHF 65.693,88 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4430/21), Wygrana;
 

345. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 21.10.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1105/21), Wygrana;
 

344. Wyrok SA w Katowicach, z dnia 20.10.2022 r., oddalający apelację ING Bank Śląski S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 1565/21), Wygrana;
 

343. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 20.10.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 142/21), Wygrana;
 

342. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 19.10.2022 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 2388/16), Wygrana;
 

341. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 19.10.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1848/21), Wygrana;
 

340. Wyrok SO we Wrocławiu, z dnia 18.10.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 518.917,80 zł z odsetkami (sygnatura I C 845/20), Wygrana;
 

339. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 17.10.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 195.039,96 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 18245/21), Wygrana;
 

338. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.10.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 150.913,41 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 5320/21), Wygrana;
 

337. Wyrok SR w Bydgoszczy, z dnia 14.10.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 74.040,06 zł z odsetkami (sygnatura I C 2889/19), Wygrana;
 

336. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.10.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 21.800,86 CHF 60.599,54 zł z odsetkami (sygnatura I C 605/21), Wygrana;
 

335. Wyrok SO w Legnicy, z dnia 13.10.2022 r., oddalający apelację PKO BP S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 551/21), Wygrana;
 

334. Wyrok SO w Poznaniu, z dnia 12.10.2022 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XV Ca 587/22), Wygrana;
 

333. Wyrok SO w Krakowie, z dnia 12.10.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 1.980,00 CHF 499.109,50 zł z odsetkami (sygnatura I C 643/21), Wygrana;
 

332. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 12.10.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 122.262,60 CHF 369.209,56 zł z odsetkami (sygnatura I C 1181/21), Wygrana;
 

331. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 12.10.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 643/20), Wygrana;
 

330. Wyrok SO w Słupsku, z dnia 12.10.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 38.033,70 CHF 88.596,16 zł z odsetkami (sygnatura I C 410/22), Wygrana;
 

329. Wyrok SO w Kielcach, z dnia 10.10.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 166.782,40 zł z odsetkami (sygnatura I C 499/21), Wygrana;
 

328. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 07.10.2022 r., zasądzający od Deutsche Bank S.A. kwotę 28.988,00 CHF 165.723,39 zł z odsetkami (sygnatura IV C 968/20), Wygrana;
 

327. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 07.10.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 45.880,62 CHF 62.731,93 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 751/21), Wygrana;
 

326. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 07.10.2022 r., oddalający apelację Deutsche Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1197/20), Wygrana;
 

325. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 07.10.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V ACa 24/22), Wygrana;
 

324. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 06.10.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 19.302,46 CHF i 142.372,18 zł z odsetkami (sygnatura III C 177/21), Wygrana;
 

323. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 06.10.2022 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V CA 1481/20), Wygrana;
 

322. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 05.10.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura VI ACa 47/22), Wygrana;
 

321. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 05.10.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 3277/16), Wygrana;
 

320. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 05.10.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 73.829,46 zł z odsetkami (sygnatura I C 2603/20), Wygrana;
 

319. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 05.10.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 77.273,15 zł z odsetkami (sygnatura XXV C 1500/20), Wygrana;
 

318. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 04.10.2022 r., oddalający apelację BNP Paribas Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1946/20), Wygrana;
 

317. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 04.10.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 31.568,44 CHF 97.417,24 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 5676/22), Wygrana;
 

316. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 04.10.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 152.250,92 CHF 170.129,70 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 15986/22), Wygrana;
 

315. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 04.10.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 277.222,92 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 150/21), Wygrana;
 

314. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 04.10.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 162.377,41 CHF 246.264,83 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 10134/21), Wygrana;
 

313. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 04.10.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 69.570,00 CHF 107.596,00 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 15541/22), Wygrana;
 

312. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 04.10.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 60.204,48 CHF 259.763,00 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4226/22), Wygrana;
 

311. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 03.10.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 266.080,72 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 7707/22), Wygrana;
 

310. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 30.09.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 74.501,77 zł z odsetkami (sygnatura VI C 1135/19), Wygrana;
 

309. Wyrok SO w Płocku, z dnia 30.09.2022 r., oddalający apelację PKO BP S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura IV Ca 305/21), Wygrana;
 

308. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.09.2022 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2704/21), Wygrana;
 

307. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.09.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 36.923,14 CHF i 86.519,34 zł z odsetkami (sygnatura IV C 802/21), Wygrana;
 

306. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.09.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 293.153,20 zł z odsetkami (sygnatura II C  2751/20), Wygrana;
 

305. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.09.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 70.055,12 CHF i 160.071,72 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 694/21), Wygrana;
 

304. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 27.09.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 282/22), Wygrana;
 

303. Wyrok SR dla Łodzi-Śródmieścia, z dnia 27.09.2022 r., unieważniający umowę mBank S.A. (sygnatura II C 273/19), Wygrana;
 

302. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 26.09.2022 r., oddalający apelację Santander Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2786/21), Wygrana;
 

301. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 26.09.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 201.500,85 zł z odsetkami (sygnatura II C 231/22), Wygrana;
 

300. ​Wyrok SO w Warszawie, z dnia 26.09.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 58.906,86 CHF i 58.367,42 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 1320/21), Wygrana;
 

299. Wyrok SA w Białymstoku, z dnia 23.09.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 74/22), Wygrana;
 

298. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 22.09.2022 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 16.235,37 zł z odsetkami (sygnatura I C 1012/22), Wygrana;
 

297. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 21.09.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 923/21), Wygrana;
 

296. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 20.09.2022 r., zmieniający wyrok sądu I instancji, unieważniający umowę Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1930/20), Wygrana;
 

295. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 16.09.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V ACa 926/21), Wygrana;
 

294. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 15.09.2022 r., oddalający apelację PKO BP S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 354/20), Wygrana;
 

293. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.09.2022 r., oddalający apelację Deutsche Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY(sygnatura V Ca 1023/21), Wygrana;
 

292. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 14.09.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 73.988,92 zł z odsetkami (sygnatura VI C 3155/18), Wygrana;
 

291. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.09.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 94/21), Wygrana;
 

290. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 13.09.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 3020/21), Wygrana;
 

289. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 12.09.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 367.555,68 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 337/21), Wygrana;
 

288. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 12.09.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 147.102,90 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 7062/21), Wygrana;
 

287. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 08.09.2022 r., oddalający apelację Santander Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 492/22), Wygrana;
 

286. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 07.09.2022 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1514/21), Wygrana;
 

285. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 06.09.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 74.590.92 zł z odsetkami (sygnatura VI C 1333/19), Wygrana;
 

284. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 06.09.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 593.153,88 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 17678/21), Wygrana;
 

283. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 06.09.2022 r., zmieniający wyrok sądu I instancji, unieważniający umowę Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 329/18), Wygrana;
 

282. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 05.09.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 207.363,00 CHF i 125.153,32 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 5600/21), Wygrana;
 

281. ​Wyrok SO w Warszawie, z dnia 05.09.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 460.077,54 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4518/21), Wygrana;


280.  Wyrok SO w Warszawie, z dnia 31.08.2022 r., zmieniający wyrok sądu I instancji, unieważniający umowę mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1073/18), Wygrana;
 

279.  Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.08.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 70.417,24 CHF i 101.291,36 zł z odsetkami (sygnatura I C 551/21), Wygrana;
 

278. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 25.08.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1460/19), Wygrana;
 

277. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 25.08.2022 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 99/22), Wygrana;
 

276.  Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.08.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 486.476,52 zł z odsetkami (sygnatura IV C 266/21), Wygrana;
 

275.  Wyrok SO w Warszawie, z dnia 23.08.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 35.254,38 CHF i 87.452,65 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 521/21), Wygrana;
 

274.  Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 16.08.2022 r., zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 26.887,87 zł z odsetkami (sygnatura I C 1265/20), Wygrana;
 

273. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 12.08.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 74.940,72 zł z odsetkami (sygnatura XVI C 1938/21), Wygrana;
 

272. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 11.08.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1935/17), Wygrana;
 

271. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 09.08.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 851/17), Wygrana;
 

270. Wyrok SO w Legnicy, z dnia 08.08.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 63.232,86 CHF i 440.223,38 zł z odsetkami (sygnatura I C 554/21), Wygrana;
 

269. Wyrok SA w Gdańsku, z dnia 08.08.2022 r., oddalający apelację BPH S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V ACa 495/22), Wygrana;
 

268. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 05.08.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 3025/21), Wygrana;
 

267. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 04.08.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 117/17), Wygrana;
 

266. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 20.07.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 145.098,52 CHF i 217.510,16 zł z odsetkami (sygnatura I C 908/20), Wygrana;
 

265. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.07.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 173.536,92 CHF i 304.475,47 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 1091/21), Wygrana;
 

264. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 27.07.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 163.532,01 CHF i 85.265,31 zł z odsetkami (sygnatura I C 2677/21), Wygrana;
 

263. Wyrok SO w Białymstoku, z dnia 27.07.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 10.259,96 CHF i 143.598,00 zł z odsetkami (sygnatura I C 153/22), Wygrana;
 

262. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 22.07.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 90.004,84 CHF i 203.053,02 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 9118/21), Wygrana;
 

261. Wyrok SO w Rybniku, z dnia 22.07.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 29.363,86 CHF i 74.526,86 zł z odsetkami (sygnatura I C 1321/21), Wygrana;
 

260. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 21.07.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 332.969,12 zł z odsetkami (sygnatura II C 3137/20), Wygrana;
 

259. Wyrok SO w Siedlcach, z dnia 21.07.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1007/21), Wygrana;
 

258. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 19.07.2022 r., oddalający apelację PKO BP S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1377/20), Wygrana;
 

257. Wyrok SR w Raciborzu, z dnia 15.07.2022 r., zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 47.730,29 zł z odsetkami (sygnatura I C 1717/18), Wygrana;
 

256. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 15.07.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 29.998,37 CHF i 466.422,98 zł z odsetkami (sygnatura II C 1231/21), Wygrana;
 

255. Wyrok SR Gdańsk-Południe, z dnia 11.07.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 74.554,51 zł z odsetkami (sygnatura I C 1234/19), Wygrana;
 

254. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 08.07.2022 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1595/20), Wygrana;
 

253. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 07.07.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 42.256,56 CHF i 161.177,88 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 2587/21), Wygrana;
 

252. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 07.07.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 28.912,19 CHF i 124.259,84 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 6632/21), Wygrana;
 

251. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 06.07.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 516.636,00 zł z odsetkami (sygnatura III C 1091/20), Wygrana;
 

250. Wyrok SO w Bielsku-Białej, z dnia 05.07.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 193.403,89 zł z odsetkami (sygnatura I C 605/21), Wygrana;
 

249. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 04.07.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 424.330,32 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3050/21), Wygrana;
 

248. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 01.07.2022 r., unieważniający umową Getin Noble Bank S.A. (sygnatura I C 4146/19), Wygrana;
 

247. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 01.07.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1546/21), Wygrana;
 

246. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 30.06.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 73.462,72 zł z odsetkami (sygnatura I C 2697/19), Wygrana;
 

245. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 30.06.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 130.953,20 CHF i 48.593,46 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 5230/21), Wygrana;
 

244. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 30.06.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 199.989,72 zł z odsetkami (sygnatura I C 2953/21), Wygrana;
 

243. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.06.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 159.381,86 zł z odsetkami (sygnatura I C 459/21), Wygrana;
 

242. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.06.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 555.780,58 zł z odsetkami (sygnatura III C 1647/20), Wygrana;
 

241. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 28.06.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 55.125,58 CHF i 95.912,07 zł z odsetkami (sygnatura XV C 1748/20), Wygrana;
 

240. Wyrok SO w Płocku, z dnia 28.06.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 71.929,95 zł z odsetkami (sygnatura I C 2544/15), Wygrana;
 

239. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.06.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 265.963,94 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 19131/21), Wygrana;
 

238. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.06.2022 r., przekazujący do ponownego rozpatrzenia sprawę przeciwko Deutsche Bank S.A po niekorzystnym wyroku w I instancji (sygnatura XXVII Ca 1595/17), Wygrana;
 

237. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 27.06.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 66.393,75 CHF i 108.222,86 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3542/21), Wygrana;
 

236. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 27.06.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 36.654,82 CHF i 235.296,16 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 17758/21), Wygrana;
 

235. Wyrok SO w Świdnicy, z dnia 27.06.2022 r., oddalający powództwo Deutsche Bank w zakresie zwrotu wypłaconego kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego (sygnatura I C 31/22), Wygrana;
 

234. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 27.06.2022 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 2.140,20 CHF i 146.385,16 zł z odsetkami (sygnatura II C 1443/21), Wygrana;
 

233. Wyrok SA w Katowicach, z dnia 24.06.2022 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 217.893,24 CHF i 1.062.382,56 zł, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 1205/21), Wygrana;
 

232. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 24.06.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 34.165,16 zł z odsetkami (sygnatura I C 3554/20), Wygrana;
 

231. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 23.06.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 288/18), Wygrana;
 

230. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 23.06.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 42.626,38 zł z odsetkami (sygnatura VI C 2609/19), Wygrana;
 

229. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 23.06.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 243.549,36 zł z odsetkami (sygnatura III C 541/21), Wygrana;
 

228. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 23.06.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 88.422,63 CHF i 220.996,95 zł z odsetkami (sygnatura IV C 2439/20), Wygrana;
 

227. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 23.06.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 92.253,75 CHF i 851.527,49 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 6932/21), Wygrana;
 

226. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 22.06.2022 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1630/20), Wygrana;
 

225. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 22.06.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 308.714,20 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 2143/21), Wygrana;
 

224. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 21.06.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 1.500,00 CHF i 84.161,92  zł z odsetkami (sygnatura IV C 2770/20), Wygrana;
 

223. Wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia, z dnia 20.06.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 39.089,28 zł z odsetkami (sygnatura IX C 601/18), Wygrana;
 

222. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 15.06.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 84.352,34 CHF i 40.122,31 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4132/21), Wygrana;

 

221. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 15.06.2022 r., oddalający powództwo Raiffeisen Bank w zakresie zwrotu wypłaconego kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego (sygnatura II C 35/22), Wygrana;
 

220. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 15.06.2022 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 296/19), Wygrana;
 

219. Wyrok SR w Dzierżoniowie, z dnia 15.06.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 53.305,79 zł z odsetkami (sygnatura I C 2197/19), Wygrana;
 

218. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.06.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 319.752,60 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 5936/21), Wygrana;
 

217. Wyrok SO we Wrocławiu, z dnia 13.06.2022 r., oddalający apelację Santander Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 1147/21), Wygrana;
 

216. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 09.06.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 40.118,06 CHF i 48.929,27  z odsetkami (sygnatura II C 58/21), Wygrana;
 

215. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 03.06.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 329.403,70 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 10846/21), Wygrana;
 

214. Wyrok SO we Wrocławiu, z dnia 02.06.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 42.613,98 CHF i 149.208,38 zł z odsetkami (sygnatura XII C 821/20), Wygrana;
 

213. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 02.06.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 28.217,16 CHF i 77.100,13 zł z odsetkami (sygnatura II C 187/21), Wygrana;
 

212. Wyrok SO we Wrocławiu, z dnia 01.06.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 2970/21), Wygrana;
 

211. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 31.05.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwoty 70.504,68 CHF i 52.800,06 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 1954/21), Wygrana;
 

210. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 31.05.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 45.334,30 CHF 52.362,52 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 2966/21), Wygrana;
 

209. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 30.05.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 321.400,06 zł z odsetkami (sygnatura II C 2077/20), Wygrana;
 

208. Wyrok SO w Białymstoku, z dnia 30.05.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 227.794,59 zł z odsetkami (sygnatura I C 685/21), Wygrana;
 

207. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 27.05.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 71.203,08 CHF 185.029,42 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3203/22), Wygrana;
 

206. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 27.05.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 488.284.99 zł z odsetkami (sygnatura XXIV C 2639/20), Wygrana;
 

205. Wyrok SR w Płocku, z dnia 26.05.2022 r., unieważniający umowę Getin Noble Bank S.A. (sygnatura I C 3296/19), Wygrana;
 

204. Wyrok SR w Rybniku, z dnia 25.05.2022 r., unieważniający umowę Millennium S.A. (sygnatura I C 1066/20), Wygrana;
 

203. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 25.05.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 71.790.28 zł z odsetkami (sygnatura I C 1181/20), Wygrana;
 

202. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.05.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 86.703,04 CHF 253.041,92 zł z odsetkami (sygnatura XXV C 95/22), Wygrana;
 

201. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 20.05.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 272.103.05 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 1696/21), Wygrana;
 

 

 

200. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 20.05.2022 r., unieważniający umowę Getin Noble Bank S.A. (sygnatura XXVIII C 17582/21), Wygrana;
 

199. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 18.05.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 120.352,40 zł z odsetkami (sygnatura I C 184/22), Wygrana;
 

198. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 17.05.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 578.076,94 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 6561/21), Wygrana;
 

197. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 17.05.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 44.421,76 CHF 91.536,20 zł z odsetkami (sygnatura IV C 1025/21), Wygrana;
 

196. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 16.05.2022 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 24.880,32 CHF 100.138,24 zł z odsetkami (sygnatura  II C 1054/21), Wygrana;
 

195. Wyrok SO w Elblągu, z dnia 13.05.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 1.707,28 CHF 109.538,42 zł z odsetkami (sygnatura I C 459/21), Wygrana;
 

194. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 12.05.2022 r., zmieniający wyrok I instancji w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank, PRAWOMOCNE unieważnienie (sygnatura V Ca 1005/20), Wygrana;
 

193. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 12.05.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 17.115,28 CHF z odsetkami (sygnatura II C 417/20), Wygrana;
 

192. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 12.05.2022 r., oddalający apelację ING Bank Śląski S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura III Ca 296/21), Wygrana;
 

191. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 12.05.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 481.320,29 zł z odsetkami (sygnatura  II C 2049/20), Wygrana;
 

190. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 11.05.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 72.997,24 zł z odsetkami (sygnatura I C 2545/19), Wygrana;
 

189. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 10.05.2022 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 909/21), Wygrana;
 

188. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 09.05.2022 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 968/21), Wygrana;
 

187. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 09.05.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 12.784,52 CHF i 327.286,34 zł z odsetkami (sygnatura XXV C 2899/20), Wygrana;
 

186. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 06.05.2022 r., unieważniający umowę Getin Noble Bank S.A. (sygnatura I C 388/19), Wygrana;
 

185. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 29.04.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 58.208,44 CHF i 54.256,32 zł z odsetkami (sygnatura II C 208/21), Wygrana;
 

184. Wyrok SO w Bielsku-Białej, z dnia 29.04.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 502.725,44 zł z odsetkami (sygnatura I C 138/21), Wygrana;
 

183. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.04.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 49.424,16 CHF i 114.820.58 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3429/22), Wygrana;
 

182. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 27.04.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 10.026,88 CHF i 78.178,21 zł z odsetkami (sygnatura XXV C 2602/20), Wygrana;
 

181. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 26.04.2022 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2068/20), Wygrana;
 

180. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 26.04.2022 r. oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 592/20), Wygrana;
 

179. Wyrok SR w Katowicach, z dnia 25.04.2022 r., unieważniający umowę ING Bank Śląski S.A. (sygnatura I C 2824/19), Wygrana;
 

178. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 22.04.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 31.138,00 CHF i 165.568,91 zł z odsetkami (sygnatura III C 502/22), Wygrana;
 

177. Wyrok SO w Toruniu, z dnia 21.04.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 61.845,68 CHF i 82.158,50 zł z odsetkami (sygnatura I C 523/21), Wygrana;
 

176. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 21.04.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 20.166,40 CHF i 41.445,56 zł z odsetkami (sygnatura I C 1646/20), Wygrana;
 

175. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 21.04.2022 r., unieważniający umowę mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2522/19), Wygrana;
 

174. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 21.04.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura III Ca 791/21), Wygrana;
 

173. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 21.04.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 1531/21), Wygrana;
 

172. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 21.04.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 167/20), Wygrana;
 

171. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 19.04.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 49.778,45 zł z odsetkami (sygnatura II C 2741/19), Wygrana;
 

170. Wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia, z dnia 15.04.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 74.534,86 zł z odsetkami (sygnatura IX C 1155/18), Wygrana;
 

169. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 15.04.2022 r., zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 621.350,18 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3338/21), Wygrana;
 

168. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.04.2022 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1627/20), Wygrana;
 

167. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.04.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 39.911,58 CHF i 75.382,56 zł z odsetkami (sygnatura IV C 2887/20), Wygrana;
 

166. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.04.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 29.745,90 CHF i 135.647,40 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 19846/21), Wygrana;
 

165. Wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia, z dnia 14.04.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 72.891,09 zł z odsetkami (sygnatura IX C 2297/18), Wygrana;
 

164. Wyrok SO we Wrocławiu, z dnia 14.04.2022 r., oddalający apelację Santander Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 1202/21), Wygrana;
 

163. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.04.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 330.512,38 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4889/21), Wygrana;
 

162. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 13.04.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 73.484.04 zł z odsetkami (sygnatura I C 2087/19), Wygrana;
 

161. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 11.04.2022 r., unieważniający umowę mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2980/18), Wygrana;
 

160. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 11.04.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 4.631,03 CHF i 34.801,15 zł z odsetkami (sygnatura VI C 3466/19), Wygrana;
 

159. Wyrok SO w Gorzowie Wielkopolskim, z dnia 11.04.2022 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 22/22), Wygrana;
 

158. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 08.04.2022 r., unieważniający umowę PKO BP S.A. (sygnatura XVI C 3777/19), Wygrana;
 

157. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 07.04.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 17.201,18 CHF i 34.480,18 zł z odsetkami (sygnatura II C 1516/21), Wygrana;
 

156. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 07.04.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XVI Ca 1268/20), Wygrana;
 

155. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 06.04.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 224.720,22 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3610/21), Wygrana;
 

154. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 06.04.2022 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 457/18), Wygrana;
 

153. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 04.04.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1409/21), Wygrana;
 

152. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 01.04.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 154.032,93 zł z odsetkami (sygnatura XV C 1207/20), Wygrana;
 

151. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 31.03.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 73.112,84 zł z odsetkami (sygnatura I C 3748/19), Wygrana;
 

150. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 31.03.2022 r., unieważniający umowę PKO BP S.A. (sygnatura I C 1481/20), Wygrana;
 

149. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 31.03.2022 r., unieważniający umowę Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1552/19), Wygrana;
 

148. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 30.03.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 23.106,08 CHF i 132.679,54 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 11500/21), Wygrana;
 

147. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 30.03.2022 r., zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 72.445,60 zł z odsetkami (sygnatura I C 1758/18), Wygrana;
 

146. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 30.03.2022 r., unieważniający umowę Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V ACa 591/21), Wygrana;
 

145. Wyrok SR Katowice-Wschód, z dnia 29.03.2022 r., unieważniający umowę Deutsche Bank S.A (sygnatura I C 4058/18), Wygrana;
 

144. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 29.03.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 38.613,28 CHF i 181.061,72 zł z odsetkami (sygnatura II C 1005/21), Wygrana;
 

143. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.03.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 334.797,63 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 5211/21), Wygrana;
 

142. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 25.03.2022 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura VI ACa 928/20), Wygrana;
 

141. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 25.03.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 74.544,82 zł z odsetkami (sygnatura I C 3487/19), Wygrana;
 

140. Wyrok SO w Legnicy, z dnia 23.03.2022 r., unieważniający umowę Santander Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 910/21), Wygrana;
 

139. Wyrok SR w Bydgoszczy, z dnia 22.03.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 74.927,40 zł z odsetkami (sygnatura XIV C 1918/19), Wygrana;
 

138. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 22.03.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 49.915,00 CHF i 86.635,10 zł z odsetkami (sygnatura XXIV C 686/20), Wygrana;
 

137. Wyrok SR dla Wrocławia-Krzyków, z dnia 22.03.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 27.630,41 zł z odsetkami (sygnatura VI C 271/20), Wygrana;
 

136. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 22.03.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 49.921,56 zł z odsetkami (sygnatura I C 322/21), Wygrana;
 

135. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 16.03.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 29.449,06 CHF i 189.393,65 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 6108/21), Wygrana;
 

134. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 16.03.2022 r., unieważniający umowę PKO BP S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XVI Ca 1312/20), Wygrana;
 

133. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 16.03.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 42.736,12 CHF i 156.360,94 zł z odsetkami (sygnatura XXIV 3075/20), Wygrana;
 

132. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 15.03.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 47.524,44 CHF i 213.967,60 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4610/21), Wygrana;
 

131. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 11.03.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 47.663,66 zł z odsetkami (sygnatura II C 1989/19), Wygrana;
 

130. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 11.03.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 172.592,38 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 568/21), Wygrana;
 

129. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 11.03.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1795/20), Wygrana;
 

128. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 10.03.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 128,00 CHF i 74.434,25 zł z odsetkami (sygnatura XVI C 2215/17), Wygrana;
 

127. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 09.03.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 66.686,46 zł z odsetkami (sygnatura I C 3405/19), Wygrana;
 

126. Wyrok SR Katowice-Zachód, z dnia 08.03.2022 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 57.732,02 zł z odsetkami (sygnatura I C 1109/19), Wygrana;
 

125. Wyrok SR we Wrocławiu, z dnia 08.03.2022 r., zasądzający od Santander Consumer Bank S.A. kwotę 51.000,00 zł z odsetkami (sygnatura XIV C 1734/17), Wygrana;
 

124. Wyrok SR w Szamotułach, z dnia 02.03.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 74.294,29 zł z odsetkami (sygnatura I C 490/20), Wygrana;
 

123. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 02.03.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank kwotę 31.983,16 CHF i 32.276,53 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4783/21), Wygrana;
 

122. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 02.03.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 38.378,32 CHF i 32.768,52 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 6577/21), Wygrana;
 

121. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.02.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 257.661,26 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 9526/21), Wygrana;
 

120. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 25.02.2022 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 276.288,16 zł z odsetkami (sygnatura I C 922/20), Wygrana;
 

119. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.02.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 13.215,28 CHF i 34.069,60 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 18196/21), Wygrana;
 

118. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.02.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 182.106,12 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 5469/21), Wygrana;
 

117. Wyrok SA w Warszawie, z dnia 24.02.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V ACa 71/21), Wygrana;
 

116. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 23.02.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 13.903,12 CHF 19.228,52 zł z odsetkami (sygnatura I C 3603/19), Wygrana;
 

115. Wyrok SR we Włocławku, z dnia 23.02.2022 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 104.860,50 zł z odsetkami (sygnatura I C 1183/20), Wygrana;
 

114. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 21.02.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 6.303,96 CHF i 48.310,86 zł z odsetkami (sygnatura I C 462/21), Wygrana;
 

113. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 21.02.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank International AG kwotę 74.853,56 zł z odsetkami (sygnatura I C 1094/20), Wygrana;
 

112. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 18.02.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank International AG kwotę 111.249,05  zł z odsetkami (sygnatura II C 1631/20), Wygrana;
 

111. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 17.02.2022 r., odfrankowujący umowę Millennium S.A. (sygnatura I C 2098/18), Wygrana;
 

110. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 17.02.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 131.718,26 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3527/21), Wygrana;
 

109. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 17.02.2022 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 61 651,06 CHF 366 221,22 zł z odsetkami (sygnatura II C 158/21), Wygrana;
 

108. Wyrok SR Katowice-Zachód, z dnia 17.02.2022 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 2.149,09 CHF 40.215,90 zł z odsetkami (sygnatura I C 1004/20), Wygrana;
 

107. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.02.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 167.254,14 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 10844/21), Wygrana;
 

106. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.02.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 233.192,83 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 10713/21), Wygrana;
 

105. Wyrok SO w Bielsku-Białej, z dnia 14.02.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 21.855,18 CHF 42.258,92 zł z odsetkami (sygnatura I C 33/21), Wygrana;
 

104. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 11.02.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 48.852,74 CHF 95.685,18 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 9335/21), Wygrana;
 

103. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 11.02.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank International AG kwotę 197.930,99 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 7130/21), Wygrana;
 

102. Wyrok SO w Poznaniu, z dnia 11.02.2022 r., oddalający apelację BNP Paribas Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 1337/21), Wygrana;
 

101. Wyrok SR Poznań-Grunwald i Jeżyce, z dnia 10.02.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank International AG kwotę 74.646,04 zł z odsetkami (sygnatura I C 143/19), Wygrana;

100. Wyrok SR dla Łodzi-Widzewa, z dnia 08.02.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 64.487,50 zł z odsetkami (sygnatura I C 2215/20), Wygrana;
 

99. Wyrok SO w Gdańsku, z dnia 08.02.2022 r., oddalający apelację Millennium S.A, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura III Ca 828/21), Wygrana;
 

98. Wyrok SO w Krakowie, z dnia 07.02.2022 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 370.000,00 zł z odsetkami (sygnatura I C 374/21), Wygrana;
 

97. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 04.02.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 56.113,68 CHF 65.562,70 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 1274/21), Wygrana;
 

96. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 04.02.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 6.887,74 CHF i 32.833,64 zł z odsetkami (sygnatura VI C 2455/19), Wygrana;
 

95. Wyrok SO w Kaliszu, z dnia 04.02.2022 r., oddalający powództwo BPH S.A. w zakresie zwrotu wypłaconego kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego  (sygnatura I C 1436/21), Wygrana;
 

94. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 03.02.2022 r., zasądzający od Deutsche Bank S.A kwotę 72.436,24 zł z odsetkami (sygnatura VI C 2688/18), Wygrana;
 

93. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 01.02.2022 r., unieważniający umowę Raiffeisen Bank International AG (sygnatura I C 4406/21), Wygrana;
 

92. Wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia, z dnia 31.01.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 9.599,70 zł z odsetkami (sygnatura IX C 750/19), Wygrana;
 

91. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.01.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2325/20), Wygrana;
 

90. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 28.01.2022 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 140/20), Wygrana;
 

89.  Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 26.01.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 53.374,14 zł z odsetkami (sygnatura VI C 804/21), Wygrana;
 

88. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 25.01.2022 r., oddalający apelację Raiffeisen Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura XXVII Ca 956/20), Wygrana;
 

87. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 24.01.2022 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 74.712,80 zł z odsetkami (sygnatura I C 2450/18), Wygrana;
 

86. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.01.2022 r., zasądzający od  kwotę 11.468,18 CHF i 85.775,24 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 5733/21), Wygrana;
 

85. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 19.01.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 33.099,04 CHF i 82.643,00 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3408/21), Wygrana;
 

84. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 19.01.2022 r., zasądzający od Raiffeisen Bank International AG kwotę 27.965,74 CHF i 29.535,30 zł z odsetkami (sygnatura I C 3638/19), Wygrana;
 

83. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 19.01.2022 r., unieważniający umowę mBank S.A. (sygnatura I C 719/19), Wygrana;
 

82. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 14.01.2022 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 259.547,04 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 5935/21), Wygrana;
 

81. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 12.01.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 281.516,17 zł z odsetkami (sygnatura I C 488/21), Wygrana;
 

80. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 11.01.2022 r., unieważniający umowę mBank S.A. (sygnatura I C 1330/19), Wygrana;
 

79. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 10.01.2022 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 222.281,62 CHF i 283.236,94 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 753/21), Wygrana;
 

78. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 05.01.2022 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 40.546,82 CHF i 60.167,82 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 752/21), Wygrana;
 

77. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 30.12.2021 r., unieważniający umowę Millennium S.A. (sygnatura XVI C 4024/18), Wygrana;
 

76. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.12.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 125.923,60 CHF i 131.048,38 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3114/21), Wygrana;
 

75. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 29.12.2021 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 23.210,26 CHF 92.343,24 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII 342/21), Wygrana;


74. Wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia, z dnia 29.12.2021 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 74.881,46 zł z odsetkami (sygnatura VIII C 2279/18), Wygrana;
 

73. Wyrok SO w Elblągu, z dnia 29.12.2021 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 367.363,30 zł z odsetkami (sygnatura I C 15/21), Wygrana;
 

72. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 23.12.2021 r., zasądzający od BPH S.A. kwotę 4.140,62 CHF i 74.971,39 zł z odsetkami (sygnatura I C 407/20), Wygrana;
 

71. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 22.12.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 297.566 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 336/21), Wygrana;
 

70. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 22.12.2021 r., unieważniający umowę Millennium S.A. (sygnatura I C 2147/18), Wygrana;
 

69. Wyrok SR w Oleśnicy, z dnia 21.12.2021 r., zasądzający od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 74.115,86 zł z odsetkami (sygnatura I C 2382/18), Wygrana;
 

68. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 21.12.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 46.283,90 zł z odsetkami (sygnatura I C 396/21), Wygrana;
 

67. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 21.12.2021 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 3.876,02 CHF i 34.372,23 zł z odsetkami (sygnatura I C 2854/19), Wygrana;
 

66. Wyrok SO w Poznaniu, z dnia 20.12.2021 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 254.114,94 zł z odsetkami (sygnatura I C 1166/20), Wygrana;
 

65. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 17.12.2021 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 574.678,69 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 1313/21), Wygrana;
 

64. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 17.12.2021 r., unieważniający umowę Getin Noble Bank S.A. (sygnatura I C 2453/19), Wygrana;
 

63. Wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia, z dnia 15.12.2021 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 9.753,63 zł z odsetkami (sygnatura IX C 1062/18), Wygrana;
 

62. Wyrok SO w Siedlcach, z dnia 15.12.2021 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 397/21), Wygrana;
 

61. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 14.12.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 74.925,30 zł z odsetkami (sygnatura I C 781/20), Wygrana;
 

60. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 13.12.2021 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 458.116,66 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4800/21), Wygrana;
 

59. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 06.12.2021 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1403/20), Wygrana;
 

58. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 03.12.2021 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 17.978 zł z odsetkami (sygnatura XVI C 3141/19), Wygrana;
 

57. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 01.12.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 195.091,78  zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3394/21), Wygrana;
 

56. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 30.11.2021 r., zasądzający od Raiffeisen Bank International AG kwotę 202.000 zł z odsetkami (sygnatura XXV C 1269/20), Wygrana;
 

55. Wyrok SO w Opolu, z dnia 26.11.2021 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 72.337,64 zł z odsetkami, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 114/21), Wygrana;
 

54. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 26.11.2021 r., zasądzający od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 74.585,05 zł z odsetkami (sygnatura I C 1878/19), Wygrana;
 

53. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.11.2021 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 2633/19), Wygrana;
 

52. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.11.2021 r., oddalający apelację PKO BP S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 1178/19), Wygrana;
 

51. Wyrok Sąd Apelacyjny w Lublinie, z dnia 24.11.2021 r., oddalający apelację Getin Noble Bank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura I ACa 586/20), Wygrana;
 

50. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 19.11.2021 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 16.400,00 zł z odsetkami (sygnatura I C 5587/16), Wygrana;
 

49. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 19.11.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 286.468,01 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3743/21), Wygrana;
 

48. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 18.11.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 71.306,14 zł z odsetkami (sygnatura VI C 760/18), Wygrana;
 

47. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 17.11.2021 r., zasądzający od Raiffeisen Bank International AG kwotę 237.824,80 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3566/21), Wygrana;
 

46. Wyrok SR Katowice-Zachód, z dnia 17.11.2021 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 49.463,02 zł z odsetkami (sygnatura I C 2229/18), Wygrana;
 

45. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 17.11.2021 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 52.032,44 zł z odsetkami (sygnatura II C 738/20), Wygrana;
 

44. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 16.11.2021 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 455/21), Wygrana;
 

43. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 15.11.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 556.000 zł z odsetkami (sygnatura XXV C 1235/20), Wygrana;
 

42. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 12.11.2021 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 1.689.701,02 zł z odsetkami (sygnatura II C 858/21), Wygrana;
 

41. Wyrok SO w Opolu, z dnia 09.11.2021 r., oddalający apelację BGŻ BNP Paribas S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 1040/19), Wygrana;
 

40. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 09.11.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 564 CHF i 46.375,70 zł z odsetkami (sygnatura I C 1056/19), Wygrana;
 

39. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 08.11.2021 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 612.741,96 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4864/21), Wygrana;
 

38. Wyrok SR dla Warszawy-Mokotowa, z dnia 08.11.2021 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 65.923,60 zł z odsetkami (sygnatura I C 4720/18), Wygrana;
 

37. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 05.11.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 154.804,26 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 2100/21), Wygrana;
 

36. Wyrok SO we Wrocławiu, z dnia 04.11.2021 r., oddalający apelację Millennium S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 2779/21), Wygrana;
 

35. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 04.11.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 266.433,42 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 4276/21), Wygrana;
 

34. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 03.11.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 13.721,82 CHF 25.218,08 zł z odsetkami (sygnatura XXV C 2596/20), Wygrana;
 

33. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 03.11.2021 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 11.796 CHF i 22.859 zł z odsetkami (sygnatura I C 2939/19), Wygrana;
 

32. Wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia, z dnia 02.11.2021 r., unieważniający umowę Santander Bank Polska S.A. (sygnatura I C 988/16), Wygrana;
 

31. Wyrok SR dla Krakowa-Krowodrzy, z dnia 02.11.2021 r., unieważniający umowę Getin Noble Bank S.A. (sygnatura I C 3151/19), Wygrana;
 

30. Wyrok SR dla Warszawy-Woli, z dnia 29.10.2021 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 73.101,08 zł z odsetkami (sygnatura I C 2907/19), Wygrana;
 

29. Wyrok SO w Suwałkach, z dnia 29.10.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 321.941,96 zł z odsetkami (sygnatura I C 875/20), Wygrana;
 

28. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 28.10.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 71.590,76 zł z odsetkami (sygnatura VI C 276/19), Wygrana;
 

27. Wyrok SO w Siedlcach, z dnia 25.10.2021 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 49.000 zł z odsetkami, wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 208/21), Wygrana;
 

26. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 22.10.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 74.644  zł z odsetkami (sygnatura VI C 2826/18), Wygrana;
 

25. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 20.10.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 11.666,74 CHF i 20.427,94 zł z odsetkami (sygnatura VI C 647/19), Wygrana;
 

24. Wyrok SO w Płocku, z dnia 20.10.2021 r., oddalający apelację PKO BP S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura IV Ca 245/21), Wygrana;
 

23. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 15.10.2021 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 382.000 zł z odsetkami (sygnatura XXV C 2321/20), Wygrana;
 

22. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 14.10.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 48.000 zł z odsetkami (sygnatura VI C 2202/20), Wygrana;
 

21. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 13.10.2021 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 297/21), Wygrana;
 

20. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 13.10.2021 r., oddalający apelację mBank S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura V Ca 194/21), Wygrana;
 

19. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 12.10.2021 r., unieważniający umowę mBank S.A. (sygnatura VI C 2407/19), Wygrana;
 

18. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 11.10.2021 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 21.289 CHF i 86.926 zł z odsetkami (sygnatura XXVIII C 3885/21), Wygrana;
 

17. Wyrok SR w Legnicy, z dnia 07.10.2021 r., unieważniający umowę Banku Zachodniego WBK S.A. (sygnatura I C 2705/18), Wygrana;
 

16. Wyrok SO Warszawa-Praga, z dnia 07.10.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 54.970 CHF i 218.716 zł z odsetkami (sygnatura II C 548/20), Wygrana;
 

15. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 30.09.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 49.000 zł z odsetkami (sygnatura VI C 1954/19), Wygrana;
 

14. Wyrok SR dla Łodzi-Śródmieścia, z dnia 30.09.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 49.000 zł z odsetkami (sygnatura XVIII C 1603/19), Wygrana;
 

13. Wyrok SO w Poznaniu, z dnia 28.09.2021 r., oddalający apelację Santander Bank Polska S.A., wyrok PRAWOMOCNY (sygnatura II Ca 1384/20), Wygrana;
 

12. Wyrok SO w Katowicach, z dnia 27.09.2021 r., zasądzający od ING Bank Śląski S.A. kwotę 248.942 zł z odsetkami (sygnatura I C 481/20), Wygrana;
 

11. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 24.09.2021 r., zasądzający od Millennium S.A. kwotę 223.000 zł z odsetkami (sygnatura XXV C 3710/20), Wygrana;
 

10. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 21.09.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 48.671,47 zł z odsetkami (sygnatura VI C 2262/18), Wygrana;
 

9. Wyrok SR w Gorzowie Wielkopolskim, z dnia 21.09.2021 r., unieważniający umowę Millennium S.A. (sygnatura I C 1252/18), Wygrana;
 

8. Wyrok SR dla Warszwy-Woli, z dnia 21.09.2021 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 52.748,28 zł z odsetkami (sygnatura I C 3095/19), Wygrana;
 

7. Wyrok SO w Warszawie, z dnia 20.09.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 134.000 zł z odsetkami (sygnatura II C 2095/20), Wygrana;
 

6. Wyrok SR w Lublińcu, z dnia 17.09.2021 r., zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę 73.318,57 zł z odsetkami (sygnatura I C 457/19), Wygrana;
 

5. Wyrok SR w Tychach, z dnia 16.09.2021 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 71.869,23 zł z odsetkami (sygnatura IX C 2844/18), Wygrana;
 

4. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia, z dnia 13.09.2021 r., zasądzający od mBank S.A. kwotę 48.680,40 zł z odsetkami (sygnatura I C 2026/19), Wygrana;
 

3. Wyrok SO w Legnicy, z dnia 10.09.2021 r., zasądzający od Getin Noble Bank S.A. kwotę 297.060 zł z odsetkami (sygnatura I C 431/20), Wygrana;
 

2. Wyrok SR w Mińsku Mazowieckim, z dnia 03.09.2021 r., odfrankowujący umowę mBank S.A. (sygnatura I C 101/20), Wygrana;
 

1. Wyrok SR w Jaworznie, z dnia 03.09.2021 r., zasądzający od PKO BP S.A. kwotę 74.178,56  zł z odsetkami (sygnatura I C 275/19), Wygrana;