Wyślij zapytanie

Jak dobrze wybrać kancelarię

Jeszcze w 2014 roku wytypowaliśmy trzy ścieżki postępowania, które wówczas uznaliśmy za nieskuteczne w sprawach frankowych:

  • pisanie przez kredytobiorcę próśb do banku, aby bank zechciał respektować przepisy;
  • bierność kredytobiorcy oparta o wiarę, że kurs CHF będzie trwale spadał;
  • bierność kredytobiorcy oparta o wiarę w polityków i rozwiązania ustawowe.

Sześć kolejnych lat utwierdziło nas w przekonaniu, że nasze prognozy były słuszne. Podtrzymujemy zdanie, że powyższe ścieżki pozostaną nieskuteczne.

Jedyną ścieżką, która udowodniła swoją skuteczność jest podjęcie działań prawnych przeciwko nieuczciwemu bankowi. Umowy kredytów zawierają zazwyczaj poważne wady prawne. Istnienie tych wad jest aktualnie najskuteczniejszą drogą do „odfrankowienia” lub unieważnienia umowy. A często także po prostu drogą do definitywnego zakończenia współpracy z nieuczciwym bankiem.

 

Wybierz właściwych prawników

Pierwszym krokiem po stronie Kredytobiorcy jest oczywiście znalezienie właściwych pełnomocników. Niestety aktualnie popularność spraw „frankowych” i wejście na rynek różnych „kancelarii sp. z o.o.” czy wręcz zawodowych sprzedawców utrudnia dokonanie dobrego wyboru. Oto kilka wskazówek, które powinny Państwu pomóc w ustaleniu kryteriów, jakimi warto kierować się wybierając prawnika.

Warto przede wszystkim wybrać kancelarię, która specjalizuje się w procesach „frankowych” i posiada rzeczywiste doświadczenie, zdobyte na sali sądowej w tego typu sprawach.

Kancelaria Mazur i Wspólnicy może pochwalić się zarówno specjalizacją, jak i ugruntowanym doświadczeniem w procesach przeciwko bankom „frankowym”. Naszym doświadczeniem dzielimy się od wielu lat, w różnych mediach:

styczeń 2015 r. – zapowiadamy zwycięstwa kredytobiorców

 

Profesorskie ekspertyzy prawne

Nasza Kancelaria posiada trzy niezależne opinie prawne na temat kredytów „pseudofrankowych”. Każda z tych opinii została sporządzona przez autorytety prawnicze – profesorów nauk prawnych, autorów licznych publikacji, wykładowców akademickich w Polsce i zagranicą. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

 

Przetestuj wiedzę prawnika

Jeśli nie są Państwo pewni, czy dana firma jest kancelarią prawniczą, a nadto czy specjalizuje się w sprawach „frankowych” mogą Państwo zadać jej kilka pytań sprawdzających. Pytania sprawdzające umieściliśmy w tym pliku. Jest to elementarz w sprawach „frankowych”, więc powinni Państwo uzyskać konkretne odpowiedzi na każde z tych pytań.

 

Posłuchaj prawnika na sali sądowej

Istotny jest także tzw. warsztat pracy prawnika na sali sądowej, w tym szczególnie dobry poziom wystąpień sądowych. Aby ocenić ten element, nie trzeba być specjalistą – wystarczy posłuchać, w jaki sposób prawnik się wypowiada.

Poniżej prezentujemy dwa pliki audio:

  1. fragmenty mowy końcowej w jednej ze spraw zakończonych w 2018 roku prawomocnym odfrankowieniem (tutaj sprawa II Ca 583/17 [kliknij]). Za jakość dźwięku odpowiada sąd.
     
  2. fragmenty innej mowy w sprawie dotyczącej kredytów pseudofrankowych (jakość dźwięku leży po stronie sądu):
     

Ustal, czy kancelaria ma wyniki

W sprawach kredytów pseudofrankowych pierwsze działania prawne przeciwko bankom zostały uruchomione w latach 2014-2015. Dlatego też aktualnie podmiot o rzeczywistym doświadczeniu powinien móc przedstawić realne rezultaty.

 

Co jest rzeczywistym sukcesem danej kancelarii?

W sprawach kredytów pseudofrankowych obserwujemy kilka rodzajów marketingu, który ma stworzyć wrażenie “sukcesu” pomimo – niestety - braku realnych osiągnięć. Prześledźmy więc poszczególne typy marketingowych komunikatów i odróżnijmy je od rzeczywistych osiągnięć:

Sukces nr 1: “zbieramy grupę zainteresowanych, dopiero będziemy składać pozew”.

Nasz komentarz: To oczywiście nie jest żaden sukces. Ktoś dopiero szuka przyszłych klientów, najpewniej nawet nie złożono pozwu i nie rozpoczęto działań w sądzie.

Sukces nr 2: “złożyliśmy liczne pozwy”.

Nasz komentarz: To oczywiście nie jest sukces. Złożenie pozwu to dopiero początek drogi sądowej. Praca prawnika na sali sądowej dopiero się zaczyna.

Sukces nr 3: “uzyskaliśmy pozytywny wyrok sądu pierwszej instancji, a więc wyrok jest nieprawomocny”.

Nasz komentarz: bank składa apelację, a więc sprawa będzie musiała być raz jeszcze rozpatrzona przez sąd drugiej instancji – należy czekać na wyrok sądu drugiej instancji.

Sukces nr 4: “bank pozwał Klienta i prawomocnie przegrał, gdyż sąd drugiej instancji oddalił pozew banku”.

Nasz komentarz: jest to rzeczywisty sukces, jednakże należy pamiętać, że takie sprawy dotyczą najczęściej sytuacji, w której klient przestał płacić raty i została wypowiedziana umowa kredytu. Może się zdarzyć, że w uzasadnieniu wyroku sąd zawarł jakieś niekorzystne stwierdzenia, np. że bank nie udowodnił kwoty, która mu się należy, ale zdaniem sądu kredyt nie przestał być “frankowy”.

Sukces nr 5: “pozwaliśmy bank o odfrankowienie i prawomocnie wygraliśmy z bankiem”.

Nasz komentarz: To jest niewątpliwy sukces. To świadczy o warsztacie i skuteczności. Taki wyrok może jednak jeszcze podlegać zaskarżeniu do Sądu Najwyższego, który ma kompetencję go uchylić.

Sukces nr 6: “pozwaliśmy banki o odfrankowienie i prawomocnie wygraliśmy w różnych miastach w Polsce, przeciwko kilku bankom”.

Nasz komentarz: Uznajemy to za szczególnie znaczący sukces. Według naszej wiedzy Kancelaria MiW jest jedyną, która może poszczycić się uzyskaniem wielu prawomocnych wyroków przeciwko wielu różnym bankom (przykłady można znaleźć np. tutaj). Wyroki takie zapadły przy tym przed sądami w różnych miastach Polski, w różnych częściach kraju. Uznanie naszej argumentacji za poprawną przez całkowicie różne sądy uważamy za najlepsze potwierdzenie jej trafności.

Jeżeli uzyskają Państwo wiarygodną informację o tym, że dany prawnik może poszczycić się sukcesem nr 6, prosimy o informację (wówczas zaktualizujemy powyższą listę).