Ceny nieruchomości a kryzys gospodarczy

06.05.2020

Ceny nieruchomości rosły w ostatnich latach jak szalone. Aktualna sytuacja gospodarcza spowodowała, że zjawisko to będzie zrewidowane. Może się okazać, że w kurs CHF będzie nieustannie utrzymywać się na wysokim poziomie (a wskutek osłabiania polskiej przez bank centralny będzie dalej rosnąć), a jednocześnie ceny nieruchomości w ujęciu realnym będą spadać.