Analiza

Pierwszy krok: ANALIZA i wycena [kliknij]

Na samym początku powinni Państwo: 

1) uzyskać informację, czy Państwa kredyt można unieważnić (lub podważyć w inny sposób);  

2) poznać szacunkowe kwoty, które mogą Państwo odzyskać od banku

3) otrzymać indywidualną ofertę prowadzenia Państwa sprawy.

Wszystkie 3 elementy przedstawimy Państwu za darmo w jednym dokumencie. Do jego sporządzenia potrzebujemy od Państwa informacji wymaganych w naszej ankiecie na podstronie ANALIZA

Wyjątek: analiza kredytów mniejszych (poniżej < 150.000 PLN lub poniżej < 60.000 CHF) jest odpłatna i dla tego rodzaju kredytów wynosi 393 zł brutto.

Prosimy o przesłanie ankiety umieszczonej w sekcji ANALIZA, a w razie pytań o bezpośredni kontakt z Kancelarią.

AnalizA i NASZA OFERTA [kliknij]

 

Jak dostarczyć dokumenty Kancelarii?

 • Metoda preferowana w formie ankiety (ANALIZA):

Prosimy o udzielenie nam kluczowych informacji w specjalnej ankiecie na stronie mazuriwspolnicy.pl/ANALIZA Ankieta najprawdopodobniej poprosi Państwa o dokumenty - wówczas do ankiety należy dołączyć następujące skany/zdjęcia: 

 1. umowa kredytu razem z załącznikami (jeśli te załączniki Państwo posiadacie);
 2. regulamin, jeśli był do tej umowy załączony;
 3. aneksy do umowy (wszystkie aneksy, np. zwiększające kredyt, zmieniające walutę spłaty kredytu np. ze złotówek na franki, aneksy odraczające spłaty, aneksy przewalutowujące itd.).

 

 • Szyfrowanie dla zainteresowanych:
  Osoby zainteresowane szyfrowaniem, które korzystają z PGP, mogą użyć naszego klucza publicznego znajdującego się tutaj. Można także przesłać nam zaszyfrowany plik *.7z lub *.zip lub *.rar i podać nam hasło telefonicznie – przykładowy poradnik o takim uproszczonym szyfrowaniu znajduje się tutaj.
   
 • Metoda wolniejsza (gorsza) - forma e-mail:

  Mogą Państwo zbiór dokumentów – najlepiej w formacie .PDF – przesłać mailem, na adres analizy|mazuriwspolnicy.pl| |analizy|mazuriwspolnicy.pl wraz z poniższym oświadczeniem:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, w związku z analizą dokumentacji mojej umowy kredytu, na zasadach określonych pod adresem mazuriwspolnicy.pl/RODO/zgoda. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami, które tam opisano i je akceptuję.

  Wielkość/waga maili: przyjmujemy maile o wielkości do 25MB. Oczywiście mogą Państwo również umieścić zbiór swoich plików na dowolnym serwerze, a pocztą e-mail wysłać nam tylko link do takiego zbioru (wówczas nie ma problemów z wielkością załącznika).

 • Inne sposoby dostarczenia dokumentów:
  Skany dokumentów można dostarczyć nam również na płycie CD lub pen-drive, a także w formie papierowych, uprzednio przygotowanych kopii (nie wykonujemy kserówek i skanów na miejscu). 

Proces sądowy czy ugoda - co lepsze?

Korzystny wyrok sądowy jest pod względem finansowym znacznie bardziej opłacalny w porównaniu do masowo oferowanej ugody. Jako pierwsza w Polsce kancelaria prezentujemy KALKULATOR UGODY umożliwiający oszacowanie skutków finansowych ugody dotyczącej kredytów "frankowych".

Masowe "ugody" to tak naprawdę zatrzymanie przez bank większości (!) zawłaszczonych pieniędzy i sprzedaż kolejnego kredytu z oprocentowaniem WIBOR (WIBOR wzrośnie w przyszłości i da zarobić bankowi jeszcze więcej, nie wiadomo tylko ile).

Zachętą dla "frankowiczów" do podpisania hurtowej "ugody" (czyli de facto do wzięcia kolejnego kredytu) ma być "rabat" na nowy kredyt (przy czym ów rabat pochodzi z części pieniędzy zawłaszczonych przez bank). W typowej masowej ugodzie dla typowego kredytu kredytobiorca darowuje bankowi (oddaje walkowerem) minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Oferowane przez banki masowe ugody są nieatrakcyjne nawet dla klientów prowadzących procesy, gdyż prawdopodobnie banki wolą z kretesem przegrać proces w przyszłości (tj. za kadencji kolejnego, przyszłego, zarządu banku), niż oddać kredytobiorcom ich należności już teraz (wszak przyznanie się do winy obniżyłoby tegoroczne wyniki banku, a więc obniżyłoby premie obecnemu zarządowi, a lepiej jest gorsze wyniki pozostawić przyszłemu zarządowi). 

Masowa ugoda jest finansowo korzystna w przypadku kredytów "frankowych" o niskiej wartości, np. zaciągniętych na samochód, gdyż w niskich kredytach koszty procesu są relatywnie wysokie (względem zysku konsumenta z procesu).

Po złożeniu pozwu kredytobiorca czasem może liczyć na lepsze oferty ugodowe, ale póki co należy się nastawić, że pozostaną one nieatrakcyjne (i bardziej opłacalne okaże się poprowadzenie sprawy do kolejnego etapu, np. przejście do drugiej instancji sądowej, lub do prawomocnego wyroku).

Zdarza się, że nasi Klienci zawierają ugody z bankami, gdy docieramy do takiego etapu procesowego, w którym oferta banku zaczyna być atrakcyjna - szczególnie kiedy Klient ma dodatkową motywację ze względów osobistych (np. wyprowadzka na inny kontynent). 

Jakie są wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Kredyty "frankowe" są unieważniane głównie w oparciu o przepisy europejskie, które zostały zaimportowane przez każdy kraj Unii Europejskiej. Polska wprowadziła te przepisy do ustawy już w 2000 roku (na 4 lata przed przystąpieniem do UE). 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest instytucją, która dokonuje interpretacji tych przepisów ze skutkiem wiążącym dla wszystkich sądów w państwach UE. Dlatego orzeczenia Trybunału (zwanego również TSUE) są dla "frankowiczów" najważniejsze.

Orzeczenia TSUE są korzystne dla konsumentów, w tym dla kredytobiorców. Trybunał wielokrotnie podkreślał potrzebę ochrony konsumenta przed działaniem przedsiębiorców, takich jak bank - taką linię Trybunał prezentuje od kilkunastu lat.

Również w sprawie polskiej (o sygnaturze C-260/18) zapadło rozstrzygnięcie korzystne dla konsumentów - Trybunał potwierdził, że kredyt „frankowy” należy unieważnić, jeśli konsument wyraża na to zgodę. 

W ostatnim wyroku z 18 listopada 2021 r. (również opartym o polską sprawę) Trybunał po raz kolejny stwierdził, iż w sporze z bankiem stosującym nielegalne kredyty pseudofrankowe konsument powinien być chroniony (wyrok jest dostępny na stronie internetowej TSUE).

Jaki jest kierunek polskiego orzecznictwa?

O początkach procesów sądowych dotyczących kredytów "frankowych" można poczytać tutaj [kliknij]

Bieżące wyroki naszych Klientów znajdują się na stronie: mazuriwspolnicy.pl/wyroki 

Aktualnie wyroków w tych sprawach są już setki. Według naszych obserwacji współczynnik spraw wygranych przez "frankowiczów" na przestrzeni lat zwiększa się. Przypuszczamy, że obecna statystyczna średnia skuteczność wszystkich kancelarii na całym rynku wynosi ~85% (my w sprawach konsumenckich mamy ostatnimi laty skuteczność 100%). Niestety nie ma centralnej bazy danych, która zbierałaby wszystkie wyroki, dlatego nie można tego odsetka dokładnie określić.

Polskie sądownictwo dysponuje szczątkowymi narzędziami informatycznymi, a braki te wypełnia metodą z poprzedniej epoki, np. prezesi sądów opłacają osoby, które ręcznie przygotowują zestawienia - często zadaniem tych osób jest odczytywanie danych z komputera i ręczne wpisywanie tych danych do tego samego komputera. Przy takim poziomie organizacji nie spodziewamy się centralnej bazy danych o wszystkich wyrokach.

Mimo braku centralnej bazy orzeczeń możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że kierunek polskiego orzecznictwa jest bardzo korzystny dla "frankowiczów", bo relatywnie rzadko słyszymy o sprawie przegranej przez kredytobiorców. 

Gdybyśmy mieli bazować wyłącznie na naszych wyrokach, moglibyśmy stwierdzić, iż sytuacja prawna "frankowiczów" jest obecnie wręcz wyśmienita. Potwierdzają to orzeczenia w prowadzonych przez nas sprawach - w dziale AKTUALNOŚCI co kilka tygodni prezentujemy nowe wyroki naszych Klientów

W Polsce nie ma systemu precedensowego, czyli każdy sąd może orzekać odmiennie od pozostałych, ale w praktyce sądy inspirują się zapadłymi wyrokami. Dlatego w naszych pismach procesowych przedstawiamy sądom korzystne orzeczenia - poniżej przykładowy wycinek korzystnych orzeczeń pochodzący z naszego pisma z listopada 2021 r.:

lista przykladowa

Czy warto czekać na kolejną uchwałę Sądu Najwyższego?

Pomimo zapowiedzi Sąd Najwyższy w dniu 2 września 2021 r. ponownie nie podjął uchwały, w której miał odpowiedzieć na sześć pytań zadanych mu w styczniu 2021 roku. Sąd Najwyższy nabrał poważnych wątpliwości, czy część sędziów Sądu Najwyższego istotnie jest sędziami i w efekcie postanowił, by tę wątpliwość (czy sędziowie są sędziami) rozstrzygnął unijny Trybunał Sprawiedliwości.

Jednak większość kwestii, którymi Sąd Najwyższy miałby się zająć w odniesieniu do „franków” została w międzyczasie rozstrzygnięta w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego albo orzecznictwie sądów zwykłych. Dlatego sądy zarówno pierwszej jak i drugiej instancji aktualnie wydają korzystne dla konsumentów wyroki w zakresie „odfrankowienia” bądź nieważności kredytu. Kancelaria uzyskała również korzystne rozstrzygnięcia w sprawie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (udostępnionych pieniędzy), w którym sąd w całości przyznał rację kredytobiorcy, że bankowi nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Zachęcamy również do zapoznania się z oświadczeniem sędziów Sądu Najwyższego, którzy pomimo braku uchwały rekomendują sędziom w sądach powszechnych dalsze rozstrzyganie spraw „frankowych” w oparciu o już zdobytą wiedzę i doświadczenie w rozstrzyganiu tego typu sporów. Poniżej esencja tego oświadczenia:

oswiadczenie-fragment

Oświadczenie zostało podpisane 2 września 2021 r. przez ośmiu sędziów Sądu Najwyższego:

podpisy

Sygnatura sprawy: III CZP 11/21. Więcej można przeczytać na stronie Sądu Najwyższego.

Sądy zaaprobowały powyższą rekomendację i wydają wyroki. Już dzień później3 września 2021 r., uzyskaliśmy dla naszego Klienta korzystny wyrok w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim (sygnatura sprawy I C 101/20), który "odfrankowił" kredyt z mocą wsteczną.

Kolejne przykłady wyroków po 2 września 2021 r. prezentujemy na stronie z aktualnościami, np. tutaj lub tutaj. Zatem nie ma sensu czekać na ostateczną uchwałę Sądu Najwyższego.

Czy sejm uchwali ustawę frankową?

Od roku 2015 powtarzamy, jak mantrę, że (na tyle, na ile znamy polityków) specjalnej ustawy przewalutowującej nie będzie

Od tych sześciu lat układ polityczny jest niezmienny: jeden obóz polityczny nie ma poparcia wśród kredytobiorców pseudofrankowych (więc nie ma motywacji do tworzenia szczególnych rozwiązań korzystnych dla kredytobiorców), zaś drugi obóz polityczny zdaje się ułatwiać bankom działalność (a ewentualne rozwiązania prezentowane przez ten obóz mogłyby być korzystne głównie dla banków).

Obecnie rządzący obóz przyjął koncepcję, którą najdobitniej wyraził szef ugrupowania Jarosław Kaczyński, wypowiadając się o "frankowiczach":

Myślę, że [frankowicze] powinni wziąć sprawy we własne ręce i zacząć walczyć w sądach. Nie dlatego, żeby nie ufać prezydentowi czy rządowi, tylko dlatego, że prezydent i rząd są w sytuacji, która jest zdeterminowana w wielkiej mierze uwarunkowaniami ekonomicznymi.   Źródło: FORSAL (link) oraz NEWSWEEK (link)

Ustawy nie będzie, ale nie jest ona potrzebna (co potwierdzają wyroki).

Co mogę zyskać, gdy podejmę działania?

Korzyści jest wiele, oto najważniejsze:
 1. uwolnienie się od niebezpieczeństwa ciągłego wzrostu wartości Państwa zadłużenia wobec banku (trwale osłabiająca się złotówka oraz stale i długoterminowo umacniający się frank szwajcarski). Uwolnienie się od tego niebezpieczeństwa następuje w sądach na dwa sposoby, czyli przez:
 2. korzyści ekonomiczne, których również jest wiele, a tytułem przykładu warto wskazać: 
  • redukcja lub zupełna likwidacja zadłużenia (nieważność umowy „kasuje” kredyt),
  • redukcja lub zupełna likwidacja miesięcznych rat kredytu, 
  • odzyskanie od banku części lub całości środków pobranych przez bank, nawet za okres ostatnich kilkunastu lat,
  • wymierny wzrost jakości i standardu życia, poprzez ograniczenie lub całkowitą eliminację dotychczasowych nielegalnych obciążeń budżetu domowego (nasi klienci jako pierwsze zauważają wzrost jakości życia po uwolnieniu się od kredytu „frankowego”).
 3. usunięcie banku z księgi wieczystej (pozbycie się wpisu hipoteki na rzecz banku w wariancie nieważności umowy),
 4. wynikające z punktu 3 uwolnienie nieruchomości do swobodnej sprzedaży na rynku (obecnie bank nie zgodzi się na wykreślenie swojej „frankowej” hipoteki dobrowolnie, więc sprzedaż nieruchomości wymagałaby spłacenia bankowi kwoty, która istnieje tylko w mniemaniu banku),
 5. pozbycie się wpisu z rejestru BIK (likwidacja kredytu zwiększa zdolność kredytową oraz buduje pozytywną historię kredytową),
 6. spokój i bezpieczeństwo finansowe w przyszłości. 

Konkretyzacji oczekiwanych korzyści ekonomicznych z unieważnienia/odfrankowienia kredytu dokonujemy w formie sprawozdania, które wykonujemy po uzyskaniu od Państwa informacji - warto wypełnić i przesłać nam ankietę. Na jej podstawie przygotujemy indywidualną ocenę Państwa umowy kredytu (prawną oraz ekonomiczną) oraz przedstawimy ofertę cenową. Jeżeli nie mogą Państwo przekazać nam informacji za pomocą ankiety prosimy o bezpośredni kontakt.