Analiza

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejny raz po stronie kredytobiorców

12.09.2022

8 września 2022 roku unijny Trybunał Sprawiedliwości wydał kolejny wyrok w tzw. sprawach frankowych. Tym razem w jednym wyroku połączył on odpowiedzi na pytania zadane mu przez polski sąd w trzech różnych sprawach (sygn. C-80/21, C-81/21, C-82/21). Być może z tego powodu w sprawie stanowiska zajęło wielu prawników, ale też rząd polski, rząd fiński i rząd hiszpański, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej. Polskie sądy lubią zadawać pytania Trybunałowi, dlatego można czasami odnieść wrażenie, że Trybunał wypowiada się wiele razy w bardzo podobnych kwestiach. Trochę tak jest i tym razem, ale dobrych orzeczeń Trybunału nigdy dość.

 

Co – w telegraficznym podsumowaniu – powiedział lub powtórzył Trybunał ?

Po pierwsze, przypomniał, że polski sąd nie może uznać, że tylko część (fragment) jakiegoś warunku w umowie jest nielegalna. Albo mówiąc inaczej: sąd może, ale tylko wtedy, gdy nie prowadzi to do „zmiany treści tego warunku, który ma wpływ na jego istotę”. W sprawach „frankowych” trudno sobie wyobrazić, by sąd mógł coś takiego zrobić, nie wpływając na treść warunku umowy i nie modyfikując jego istoty. Czyli ta część wyroku nas cieszy (jak niemal wszystko, co w naszych sprawach mówi Trybunał).

 

Po drugie, Trybunał przypomniał, że jeśli polski sąd stwierdza, że jakiś warunek w umowie jest nieważny, to nie może go zastąpić tzw. przepisem dyspozytywnym. To już jednak wiemy z wielu orzeczeń.

 

Po trzecie, Trybunał przypomniał, że jeśli polski sąd stwierdza, że jakiś warunek w umowie jest nieważny, to nie może go zastąpić tzw. wykładnią oświadczeń woli stron. Innymi słowy, jeśli sąd uważa coś w umowie za nieważne, to nie może odgadywać, co strony miały na myśli i do czego zmierzały (po to, by to „do czego zmierzały” następnie jakoś do umowy wprowadzić).

 

I po czwarte wreszcie, Trybunał zajął się kwestią momentu rozpoczęcia biegu przedawnienia, która od lat poruszana jest w polskich sądach powszechnych. W wyroku uznał, że nie do pogodzenia z prawem unijnym jest pogląd, zgodnie z którym termin ten miałby biec od momentu wpłaty przez konsumenta raty kredytu. Oznacza to w istocie, że – osoby, które nic jeszcze w kierunku unieważnienia swojego kredytu nie zrobiły – nie tracą tego, co wpłaciły przed 2012 rokiem. Trybunał zwrócił także uwagę na niezwykle istotny fakt, że w przypadku przeciwnej interpretacji, termin przedawnienia (10 lat) byłby niewspółmierny do czasu trwania zobowiązania jakim jest kredyt hipoteczny (np. 30 lat).

Pozostałe aktualności
Kwietniowe wyroki naszych Klientów

Kwietniowe wyroki naszych Klientów

20.05.2024
W kwietniu, podczas reprezentowania naszych Klientów na salach sądowych, usłyszeliśmy łącznie 59 korzystnych wyroków. Znaczna część, bo aż 16 z nich to prawomocne orzeczenia, które potwierdzają nieważność umów kredytowych odnoszonych do waluty franka szwajcarskiego i co do zasady ostatecznie kończą spór sądowy.   Wszystkie bieżące wyroki publikujemy tutaj, a poniżej przedstawiamy kilka, naszym ......
Czytaj więcej
Raport z marca 2024

Raport z marca 2024

18.04.2024
Linia orzecznicza polskich sądów w sprawach o kredyty frankowe pozostaje niezmienna, czego nie można powiedzieć o strategii banków. W ostatnim czasie obserwujemy znaczny przyrost nie tylko propozycji ugodowych ze strony banków, ale również decyzji o cofnięciu powództwa w sprawach o zwrot kapitału, jego waloryzację i wynagrodzenie za korzystanie. W związku z tym, choć sporów sądowych kończy się wciąż bardzo dużo, samych wyroków jest nieco mniej, bo postępowania kończą się postanowieniem ......
Czytaj więcej
Czy w lutym sądy zaskoczyły orzeczeniami?

Czy w lutym sądy zaskoczyły orzeczeniami?

11.03.2024
I tak, i nie. W zdecydowanej większości przypadków sędziowie sądów powszechnych orzekają zgodnie z od dawna przyjętą linią orzeczniczą. Potwierdzają to kolejne korzystne wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię. W lutym - 36 orzeczeń, z czego 9 prawomocnych. 34 sprawy z powództwa naszych Klientów zakończyły się ustaleniem nieważności umowy kredytu, a 1 powództwo banku o zwrot kapitału i jego waloryzację sąd oddalił. Pozytywne zaskoczenie, z uwagi na niepowtarzalność sprawy i odbiegnięcie od ......
Czytaj więcej
Styczniowe wyroki w sprawach naszych Klientów

Styczniowe wyroki w sprawach naszych Klientów

22.02.2024
Przedstawiamy comiesięczny raport z wyroków w sprawach frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię. W styczniu odnotowaliśmy 38 orzeczeń, z czego 9 prawomocnych, a wszystkie korzystne dla naszych Klientów. Linia orzecznicza w 2024 roku się nie zmieniła. Sędziowie stoją na stanowisku, że umowy kredytów frankowych są nieważne, a żadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału czy jego waloryzacja bankom nie przysługują.   ......
Czytaj więcej
Procesowe podsumowanie 2023 roku

Procesowe podsumowanie 2023 roku

10.01.2024
2023 był dla naszych Klientów rokiem 550 zwycięstw, bo tyle dokładnie korzystnych wyroków zapadło w sprawach prowadzonych przez kancelarię Mazur i Wspólnicy. Prawie co czwarte orzeczenie było prawomocne. Sam grudzień, mimo specyficznego okresu świątecznego, zaowocował 62 zwycięskimi wyrokami, z czego 15 było prawomocnych, a 3 orzeczenia dotyczyły oddalenia powództwa banków o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z niego. ......
Czytaj więcej
Świąteczne Życzenia 2023

Świąteczne Życzenia 2023

21.12.2023
wyrok Trybunału (TSUE) z 7 grudnia 2023

wyrok Trybunału (TSUE) z 7 grudnia 2023

07.12.2023
Ponad 2 lata temu jeden ze składów sędziowskich Sądu Najwyższego stworzył koncepcję, iż kredytobiorcy powinni w trakcie procesu składać do sądów dodatkowe pisemne oświadczenie, że żądają stwierdzenia nieważności "kredytu frankowego". Pogląd ten miał służyć interesom gospodarczym banków, gdyż miał przedłużać bankom okres przedawnienia (okres ten miał uruchamiać się dopiero w dniu takiego oświadczenia). 7 grudnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ......
Czytaj więcej