Analiza

Relacja z Trybunału w Luksemburgu

15.06.2023

Dziś (15.06.2023 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie stanął po stronie kredytobiorców frankowych, tym razem w aż dwóch sprawach, uznając żądania banków za niezgodne z prawem.

Pierwszy wyrok (sygn. C-520/21) dotyczył wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Trybunał stwierdził, że po sądowym unieważnieniu kredytu banki nie mogą domagać się od kredytobiorców alternatywnych odsetek (nazywanych przez bankowców "wynagrodzeniem dla banku za udostępnienie kapitału").

W uproszczeniu oznacza to, że jeśli kilkanaście lat temu kredytobiorca otrzymał z banku przelew na kwotę 300.000 zł (tytułem kredytu pseudofrankowego), to powinien zwrócić bankowi tylko 300.000 zł. Jeśli zaś taki kredytobiorca dotychczas wpłacił do banku sumarycznie 340.000 zł, to wówczas bank powinien mu zwrócić tą nadwyżkę 40.000 zł. Bank nie ma prawa do odsetek kredytowych (bo kredyt już nie istnieje, a Trybunał właśnie zabronił wprowadzania zamienników odsetek), ani nigdy nie miał prawa zwiększać zadłużenia (bo nie ma już franka szwajcarskiego).

Co więcej, TSUE orzekł, że kredytobiorcom tego rodzaju świadczenie może przysługiwać. Zatem bankom żadne wynagrodzenie się nie należy, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby to kredytobiorca domagał się rekompensaty od banku.

W drugim wyroku (sygn. C-287/22) TSUE orzekł, że polskie sądy powinny udzielać kredytobiorcom zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu na czas procesu, gdy zachodzi prawdopodobieństwo uznania umowy za nieważną. A w szczególności, gdy kredytobiorca spłacił już cały udostępniony kapitał.

Nie jesteśmy zaskoczeni treścią wyroku Trybunału, gdyż dokładnie te same argumenty przedstawialiśmy polskiemu sądowi już wiele lat temu w pierwszej w Polsce sprawie dotyczącej korzystania z kapitału.

Teraz, gdy TSUE pozbawił banki ostatniego „straszaka”, należy być świadomym, że zdesperowane  lobby będzie dążyło do wprowadzenia tzw. ustawy frankowej oraz nadal nakłaniało swoich klientów do zawierania zbójeckich ugód. Oczywiście na takich rozwiązaniach kredytobiorca może jedynie stracić.

Niezmiennie najbezpieczniejszymnajkorzystniejszym wyjściem z toksycznej relacji z bankiem pozostaje przekazanie swojej sprawy dobrej kancelarii i uzyskanie prawomocnego wyroku unieważniającego kredyt. Potwierdzi to każda osoba potrafiąca obsłużyć excela.

Ważne, aby nie dać się nabrać na sztuczki banków oraz zdążyć z pozwem przed wprowadzeniem ustawy frankowej chroniącej interesy banków.

Pozostałe aktualności
Kredyty frankowe w maju 2024

Kredyty frankowe w maju 2024

14.06.2024
Świat kredytów frankowych ustabilizował się. Nie ma głośnych wyroków TSUE, medialnie nagłośnionych spraw w kraju. Sąd Najwyższy też nie wzbudza rewelacji. Banki wciąż kuszą ugodami. A sądy powszechne? Wciąż stwierdzają nieważność umów kredytowych w swoich orzeczeniach. I wciąż ścieżka sądowa to dla kredytobiorców, co do zasady, najbardziej opłacalna droga uwolnienia się od toksycznego produktu finansowego.
Maj zaowocował kolejnymi 36 korzystnymi wyrokami, które zapadły w sprawach naszych ......
Czytaj więcej
Kwietniowe wyroki naszych Klientów

Kwietniowe wyroki naszych Klientów

20.05.2024
W kwietniu, podczas reprezentowania naszych Klientów na salach sądowych, usłyszeliśmy łącznie 59 korzystnych wyroków. Znaczna część, bo aż 16 z nich to prawomocne orzeczenia, które potwierdzają nieważność umów kredytowych odnoszonych do waluty franka szwajcarskiego i co do zasady ostatecznie kończą spór sądowy.   Wszystkie bieżące wyroki publikujemy tutaj, a poniżej przedstawiamy kilka, naszym ......
Czytaj więcej
Raport z marca 2024

Raport z marca 2024

18.04.2024
Linia orzecznicza polskich sądów w sprawach o kredyty frankowe pozostaje niezmienna, czego nie można powiedzieć o strategii banków. W ostatnim czasie obserwujemy znaczny przyrost nie tylko propozycji ugodowych ze strony banków, ale również decyzji o cofnięciu powództwa w sprawach o zwrot kapitału, jego waloryzację i wynagrodzenie za korzystanie. W związku z tym, choć sporów sądowych kończy się wciąż bardzo dużo, samych wyroków jest nieco mniej, bo postępowania kończą się postanowieniem ......
Czytaj więcej
Czy w lutym sądy zaskoczyły orzeczeniami?

Czy w lutym sądy zaskoczyły orzeczeniami?

11.03.2024
I tak, i nie. W zdecydowanej większości przypadków sędziowie sądów powszechnych orzekają zgodnie z od dawna przyjętą linią orzeczniczą. Potwierdzają to kolejne korzystne wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię. W lutym - 36 orzeczeń, z czego 9 prawomocnych. 34 sprawy z powództwa naszych Klientów zakończyły się ustaleniem nieważności umowy kredytu, a 1 powództwo banku o zwrot kapitału i jego waloryzację sąd oddalił. Pozytywne zaskoczenie, z uwagi na niepowtarzalność sprawy i odbiegnięcie od ......
Czytaj więcej
Styczniowe wyroki w sprawach naszych Klientów

Styczniowe wyroki w sprawach naszych Klientów

22.02.2024
Przedstawiamy comiesięczny raport z wyroków w sprawach frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię. W styczniu odnotowaliśmy 38 orzeczeń, z czego 9 prawomocnych, a wszystkie korzystne dla naszych Klientów. Linia orzecznicza w 2024 roku się nie zmieniła. Sędziowie stoją na stanowisku, że umowy kredytów frankowych są nieważne, a żadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału czy jego waloryzacja bankom nie przysługują.   ......
Czytaj więcej
Procesowe podsumowanie 2023 roku

Procesowe podsumowanie 2023 roku

10.01.2024
2023 był dla naszych Klientów rokiem 550 zwycięstw, bo tyle dokładnie korzystnych wyroków zapadło w sprawach prowadzonych przez kancelarię Mazur i Wspólnicy. Prawie co czwarte orzeczenie było prawomocne. Sam grudzień, mimo specyficznego okresu świątecznego, zaowocował 62 zwycięskimi wyrokami, z czego 15 było prawomocnych, a 3 orzeczenia dotyczyły oddalenia powództwa banków o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z niego. ......
Czytaj więcej
Świąteczne Życzenia 2023

Świąteczne Życzenia 2023

21.12.2023