Analiza

Relacja z Trybunału w Luksemburgu

15.06.2023

Dziś (15.06.2023 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie stanął po stronie kredytobiorców frankowych, tym razem w aż dwóch sprawach, uznając żądania banków za niezgodne z prawem.

Pierwszy wyrok (sygn. C-520/21) dotyczył wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Trybunał stwierdził, że po sądowym unieważnieniu kredytu banki nie mogą domagać się od kredytobiorców alternatywnych odsetek (nazywanych przez bankowców "wynagrodzeniem dla banku za udostępnienie kapitału").

W uproszczeniu oznacza to, że jeśli kilkanaście lat temu kredytobiorca otrzymał z banku przelew na kwotę 300.000 zł (tytułem kredytu pseudofrankowego), to powinien zwrócić bankowi tylko 300.000 zł. Jeśli zaś taki kredytobiorca dotychczas wpłacił do banku sumarycznie 340.000 zł, to wówczas bank powinien mu zwrócić tą nadwyżkę 40.000 zł. Bank nie ma prawa do odsetek kredytowych (bo kredyt już nie istnieje, a Trybunał właśnie zabronił wprowadzania zamienników odsetek), ani nigdy nie miał prawa zwiększać zadłużenia (bo nie ma już franka szwajcarskiego).

Co więcej, TSUE orzekł, że kredytobiorcom tego rodzaju świadczenie może przysługiwać. Zatem bankom żadne wynagrodzenie się nie należy, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby to kredytobiorca domagał się rekompensaty od banku.

W drugim wyroku (sygn. C-287/22) TSUE orzekł, że polskie sądy powinny udzielać kredytobiorcom zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu na czas procesu, gdy zachodzi prawdopodobieństwo uznania umowy za nieważną. A w szczególności, gdy kredytobiorca spłacił już cały udostępniony kapitał.

Nie jesteśmy zaskoczeni treścią wyroku Trybunału, gdyż dokładnie te same argumenty przedstawialiśmy polskiemu sądowi już wiele lat temu w pierwszej w Polsce sprawie dotyczącej korzystania z kapitału.

Teraz, gdy TSUE pozbawił banki ostatniego „straszaka”, należy być świadomym, że zdesperowane  lobby będzie dążyło do wprowadzenia tzw. ustawy frankowej oraz nadal nakłaniało swoich klientów do zawierania zbójeckich ugód. Oczywiście na takich rozwiązaniach kredytobiorca może jedynie stracić.

Niezmiennie najbezpieczniejszymnajkorzystniejszym wyjściem z toksycznej relacji z bankiem pozostaje przekazanie swojej sprawy dobrej kancelarii i uzyskanie prawomocnego wyroku unieważniającego kredyt. Potwierdzi to każda osoba potrafiąca obsłużyć excela.

Ważne, aby nie dać się nabrać na sztuczki banków oraz zdążyć z pozwem przed wprowadzeniem ustawy frankowej chroniącej interesy banków.

Pozostałe aktualności
Styczniowe wyroki w sprawach naszych Klientów

Styczniowe wyroki w sprawach naszych Klientów

22.02.2024
Przedstawiamy comiesięczny raport z wyroków w sprawach frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię. W styczniu odnotowaliśmy 38 orzeczeń, z czego 9 prawomocnych, a wszystkie korzystne dla naszych Klientów. Linia orzecznicza w 2024 roku się nie zmieniła. Sędziowie stoją na stanowisku, że umowy kredytów frankowych są nieważne, a żadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału czy jego waloryzacja bankom nie przysługują.   ......
Czytaj więcej
Procesowe podsumowanie 2023 roku

Procesowe podsumowanie 2023 roku

10.01.2024
2023 był dla naszych Klientów rokiem 550 zwycięstw, bo tyle dokładnie korzystnych wyroków zapadło w sprawach prowadzonych przez kancelarię Mazur i Wspólnicy. Prawie co czwarte orzeczenie było prawomocne. Sam grudzień, mimo specyficznego okresu świątecznego, zaowocował 62 zwycięskimi wyrokami, z czego 15 było prawomocnych, a 3 orzeczenia dotyczyły oddalenia powództwa banków o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z niego. ......
Czytaj więcej
Świąteczne Życzenia 2023

Świąteczne Życzenia 2023

21.12.2023
wyrok Trybunału (TSUE) z 7 grudnia 2023

wyrok Trybunału (TSUE) z 7 grudnia 2023

07.12.2023
Ponad 2 lata temu jeden ze składów sędziowskich Sądu Najwyższego stworzył koncepcję, iż kredytobiorcy powinni w trakcie procesu składać do sądów dodatkowe pisemne oświadczenie, że żądają stwierdzenia nieważności "kredytu frankowego". Pogląd ten miał służyć interesom gospodarczym banków, gdyż miał przedłużać bankom okres przedawnienia (okres ten miał uruchamiać się dopiero w dniu takiego oświadczenia). 7 grudnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ......
Czytaj więcej
Owocny październik mimo wybryków Sądu Najwyższego

Owocny październik mimo wybryków Sądu Najwyższego

14.11.2023
W ostatnim czasie szerzy się narracja, że linia orzecznicza w sprawach frankowych ulegnie zmianie. Prowodyrem tych zmian ma być jakoby Sąd Najwyższy i jego nowi sędziowie, którzy wydali 19 września trzy dość kontrowersyjne wyroki.   W naszej ocenie, niewiele to zmienia i sędziowie ......
Czytaj więcej
Sąd Najwyższy wydał kilkaset orzeczeń

Sąd Najwyższy wydał kilkaset orzeczeń

13.10.2023
W samym roku 2022 Sąd Najwyższy wydał 195 stanowisk w sprawach frankowych (w tym 148 razy odmówił zajęcia się sprawą). W samych pierwszych 9-ciu miesiącach roku 2023 Sąd Najwyższy wydał już 305 tego typu orzeczeń. Czyli od początku ubiegłego roku Sąd Najwyższy przedstawił swoje stanowisko na temat kredytów "frankowych" aż 400 razy. W przytłaczającej większości spraw SN stwierdził, że są to sprawy standardowe i nie ma potrzeby zajmowania się ......
Czytaj więcej
Ciekawostki z wrześniowych rozstrzygnięć sądowych

Ciekawostki z wrześniowych rozstrzygnięć sądowych

06.10.2023
Tegoroczny wrzesień był miesiącem bardzo interesujących i nietypowych jak dotąd rozstrzygnięć sądowych. Dzień po dniu, dwa różne sądy, w sprawach z powództwa dwóch różnych banków, oddaliły ich powództwa o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z niego (sygn. I C 2634/22 i II C 699/23).
Coraz częściej sądy rozstrzygają sprawy (nawet te w I instancji) w czasie krótszym niż rok. Sąd w Suwałkach natomiast zdeklasował wszystkich orzekając na korzyść naszych ......
Czytaj więcej
statystyka z ostatnich 24 miesięcy

statystyka z ostatnich 24 miesięcy

05.09.2023
Wygrywamy prawomocnie już od roku 2016. W ciągu ostatnich 24 miesięcy nasz Zespół wygrał łącznie 774 spraw, z czego aż 209 prawomocnie. Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie, gratulujemy wygranym.   Co ciekawe, tegoroczne wakacje, podczas których - jak zawsze - czas płynął wolniej (szczególnie w sądach), przyniosły aż 50 korzystnych orzeczeń w sprawach prowadzonych ......
Czytaj więcej