Analiza

Relacja z Trybunału w Luksemburgu

15.06.2023

Dziś (15.06.2023 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie stanął po stronie kredytobiorców frankowych, tym razem w aż dwóch sprawach, uznając żądania banków za niezgodne z prawem.

Pierwszy wyrok (sygn. C-520/21) dotyczył wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Trybunał stwierdził, że po sądowym unieważnieniu kredytu banki nie mogą domagać się od kredytobiorców alternatywnych odsetek (nazywanych przez bankowców "wynagrodzeniem dla banku za udostępnienie kapitału").

W uproszczeniu oznacza to, że jeśli kilkanaście lat temu kredytobiorca otrzymał z banku przelew na kwotę 300.000 zł (tytułem kredytu pseudofrankowego), to powinien zwrócić bankowi tylko 300.000 zł. Jeśli zaś taki kredytobiorca dotychczas wpłacił do banku sumarycznie 340.000 zł, to wówczas bank powinien mu zwrócić tą nadwyżkę 40.000 zł. Bank nie ma prawa do odsetek kredytowych (bo kredyt już nie istnieje, a Trybunał właśnie zabronił wprowadzania zamienników odsetek), ani nigdy nie miał prawa zwiększać zadłużenia (bo nie ma już franka szwajcarskiego).

Co więcej, TSUE orzekł, że kredytobiorcom tego rodzaju świadczenie może przysługiwać. Zatem bankom żadne wynagrodzenie się nie należy, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby to kredytobiorca domagał się rekompensaty od banku.

W drugim wyroku (sygn. C-287/22) TSUE orzekł, że polskie sądy powinny udzielać kredytobiorcom zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu na czas procesu, gdy zachodzi prawdopodobieństwo uznania umowy za nieważną. A w szczególności, gdy kredytobiorca spłacił już cały udostępniony kapitał.

Nie jesteśmy zaskoczeni treścią wyroku Trybunału, gdyż dokładnie te same argumenty przedstawialiśmy polskiemu sądowi już wiele lat temu w pierwszej w Polsce sprawie dotyczącej korzystania z kapitału.

Teraz, gdy TSUE pozbawił banki ostatniego „straszaka”, należy być świadomym, że zdesperowane  lobby będzie dążyło do wprowadzenia tzw. ustawy frankowej oraz nadal nakłaniało swoich klientów do zawierania zbójeckich ugód. Oczywiście na takich rozwiązaniach kredytobiorca może jedynie stracić.

Niezmiennie najbezpieczniejszymnajkorzystniejszym wyjściem z toksycznej relacji z bankiem pozostaje przekazanie swojej sprawy dobrej kancelarii i uzyskanie prawomocnego wyroku unieważniającego kredyt. Potwierdzi to każda osoba potrafiąca obsłużyć excela.

Ważne, aby nie dać się nabrać na sztuczki banków oraz zdążyć z pozwem przed wprowadzeniem ustawy frankowej chroniącej interesy banków.

Pozostałe aktualności
2 lata od braku uchwały SN - 773 wygranych spraw

2 lata od braku uchwały SN - 773 wygranych spraw

05.09.2023
Już 2 lata minęły od pamiętnego posiedzenia Sądu Najwyższego, które miało przynieść ostateczne rozwiązanie kwestii kredytów frankowych w postaci uchwały SN. W ciągu tych dwóch lat nasz Zespół wygrał łącznie 773 spraw, z czego aż 209 prawomocnie. Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie, gratulujemy wygranym i walczymy dalej.   Co ciekawe, tegoroczne wakacje, podczas których, jak zawsze, czas płynie wolniej (szczególnie ......
Czytaj więcej
Rekordowe zyski banków

Rekordowe zyski banków

30.05.2023
Z raportów finansowych sektora bankowego wynika, że 2022 rok przyniósł bankom 13,1 mld (13 100 000 000) zł czystego zysku, co wobec 6 mld uzyskanych w 2021 roku oznacza prawie 120% wzrost. Pierwszy kwartał 2023 roku to kontynuacja trendu. Wiele banków raportowało rekordowe zyski, nawet dwukrotnie wyższe niż w pierwszym kwartale 2022 roku. Jedną z głównych przyczyn jest oczywiście obecny poziom stóp procentowych, który przekłada się na wysokie oprocentowanie kredytów i przychodów odsetkowych. Ostrożni ......
Czytaj więcej
4 wyroki dziennie w końcówce kwietnia

4 wyroki dziennie w końcówce kwietnia

11.05.2023
Taką średnią korzystnych orzeczeń w sprawach frankowych prowadzonych przez naszą Kancelarię odnotowaliśmy w ostatnim tygodniu kwietnia. W ciągu 5 dni roboczych nasi Klienci zwycięsko zakończyli 20 postępowań. Poniżej przedstawiamy niektóre z kwietniowych wyroków. Jednym z nich jest oddalenie roszczeń banku o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z niego. Pełna lista orzeczeń dostępna jest tutaj.   Wyrok SO w Warszawie, ......
Czytaj więcej
Okrągłe 50 zwycięstw w marcowych rozstrzygnięciach

Okrągłe 50 zwycięstw w marcowych rozstrzygnięciach

12.04.2023
Polskie sądy powszechne orzekają zgodnie i sprawnie. Na przestrzeni marca zapadło aż 50 korzystnych wyroków w sprawach naszych klientów, z czego 14 to orzeczenia prawomocne. Co ciekawe, w niektórych wyrokach sędziowie już powołują się na orzeczenie TSUE z dnia 16.03.2023 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię (sygn. C-6/22) i na opinię Rzecznika Generalnego TSUE z 16.02.2023 r. w sprawie C-520/21. ......
Czytaj więcej
Analiza wyroku TSUE w sprawie C-6/22 - Granice ochrony konsumenta

Analiza wyroku TSUE w sprawie C-6/22 - Granice ochrony konsumenta

22.03.2023
Zgodnie z obietnicą przedstawiamy analizę najnowszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię. Co tak naprawdę powiedział Trybunał i jakie ma to skutki w odniesieniu do sporów frankowych pomiędzy kredytobiorcami a bankami?   Wydawać, by się mogło że polskie sądy orzekające w sprawach tzw. „kredytów frankowych” doskonale znają granice ochrony konsumenta wytyczone Dyrektywą 93/13/EWG. Pomimo to, Sąd Rejonowy dla Warszawy ......
Czytaj więcej
TSUE orzeka korzystnie w sprawie prowadzonej przez Mazur i Wspólnicy

TSUE orzeka korzystnie w sprawie prowadzonej przez Mazur i Wspólnicy

16.03.2023
Dzisiaj (16 marca 2023 r.) w sprawie prowadzonej przez kancelarię Mazur i Wspólnicy (sygn. C‑6/22) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny wyrok. Naszych klientów reprezentowała mec. Justyna Tomaszewska. Orzeczenie dotyczy, między innymi, zakresu ochrony konsumenta przed nieuczciwymi warunkami umów z przedsiębiorcami w świetle dyrektywy 91/13. Trybunał zaznaczył, ......
Czytaj więcej
Ponad 500 korzystnych wyroków w 1,5 roku

Ponad 500 korzystnych wyroków w 1,5 roku

14.03.2023
Od posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (2.09.2021 r.), po którym spodziewano się uchwały w sprawie kredytów frankowych minęło już 1,5 roku. Uchwały wciąż brak, a przez sądy powszechne przetaczały się w tym czasie tysiące spraw. Nasz Zespół uzyskał w tym okresie 538 korzystnych wyroków stwierdzających nieważność lub odfrankowujących kredyty waloryzowane do waluty CHF.   Jak widać, sądom powszechnym nie była potrzebna żadna uchwała Sądu ......
Czytaj więcej
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520-21.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520-21.

17.02.2023
W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) toczy się sprawa C-520/21. Wyrok ma odpowiedzieć na pytanie, czy najbardziej popularny "straszak" bankowy (pozywanie kredytobiorców po unieważnionym kredycie i domaganie się odsetek od nieważnego kredytu) jest dopuszczalny w prawie europejskim.  Stanowisko prawników zajmujących się europejskim prawem konsumenckim jest jasne: bank może straszyć sobie kredytobiorców czym chce, ale nie uzyska odsetek od kredytu, który został unieważniony z powodu ......
Czytaj więcej