Analiza

Analiza wyroku TSUE w sprawie C-6/22 - Granice ochrony konsumenta

22.03.2023

Zgodnie z obietnicą przedstawiamy analizę najnowszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię. Co tak naprawdę powiedział Trybunał i jakie ma to skutki w odniesieniu do sporów frankowych pomiędzy kredytobiorcami a bankami?

 

Wydawać, by się mogło że polskie sądy orzekające w sprawach tzw. „kredytów frankowych” doskonale znają granice ochrony konsumenta wytyczone Dyrektywą 93/13/EWG. Pomimo to, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie zdecydował się zadać trzy odważne, choć dość trywialne pytania w sprawie naszego Klienta. Z ich dokładnym brzmieniem można zapoznać się na przykład w treści wyroku (punkt 14).
 

W skrócie, Sąd powziął wątpliwość co do zakresu ochrony konsumenta w oparciu o przepisy Dyrektywy 93/13/EWG, a także kompetencji sądu orzekającego w przedmiocie oceny stanu majątkowego konsumenta i jego rzeczywistej świadomości skutków unieważnienia umowy.  Jedno z pytań dotyczyło także możliwości „łatania” umowy po usunięciu z niej nieuczciwych warunków. Pomimo, że odpowiedź na to pytanie pojawiała się w orzecznictwie TSUE wielokrotnie – najnowszy wyrok  - daje nowe argumenty konsumentom w sporze z bankami.
 

Mianowicie, po raz pierwszy TSUE wprost wskazał tak dosadnie, że wszelkie próby ustawowego koła ratunkowego dla banków, które wyłączałoby prawa konsumentów, bądź je ograniczało - będzie niezgodne z prawem unijnym. Jest to niezwykle istotne w świetle ostatnich doniesień o pracy nad ustawą, mająca „rozwiązać” palące problemy banków z kredytami pseudofrankowymi.
 

Sektor bankowy (nie po raz pierwszy i nie ostatni) w swojej medialnej retoryce zdaje się pomijać całkowicie, że w motywie 20 wyroku TSUE wytyczył granice rozwiązań systemowych, które w żaden sposób nie mogą zmieniać (zawężać) granic ochrony konsumenta zagwarantowanej przepisami Dyrektywy 93/13.
 

Dodatkowo, najnowszy wyrok TSUE nie pozostawia złudzeń w przedmiocie podziału strat pomiędzy bankiem a konsumentem po unieważnieniu umowy – Trybunał wyjaśnił, że taki zabieg niweczyłby cele Dyrektywy wynikające z art 7 – zapewniając tym samym nieuczciwym przedsiębiorcom nieuzasadnione korzyści niwelujące efekt zniechęcający Dyrektywy 93/13.
 

Ostatnią, choć nie mniej ważną kwestią, którą poruszył TSUE jest zakres kompetencji sądu krajowego – badania sytuacji majątkowej konsumenta w sytuacji jego wyraźnego żądania stwierdzenia nieważności umowy. TSUE twardo sprzeciwił się wszelkim próbom odmowy objęcia ochroną konsumenta – tylko z uwagi na możliwe skutki ekonomiczne (dla konsumenta) takiego rozwiązania.
 

Reasumując, sektor bankowy powinien wyzbyć się złudzeń co zmiany linii orzeczniczej TSUE, który po raz kolejny przypomniał polskiemu sądowi zasady ochrony konsumenta oraz dał wyraz sprzeciwu ratowaniu wadliwych umów kosztem słabszej strony umowy – konsumenta.

Pozostałe aktualności
Kredyty frankowe w maju 2024

Kredyty frankowe w maju 2024

14.06.2024
Świat kredytów frankowych ustabilizował się. Nie ma głośnych wyroków TSUE, medialnie nagłośnionych spraw w kraju. Sąd Najwyższy też nie wzbudza rewelacji. Banki wciąż kuszą ugodami. A sądy powszechne? Wciąż stwierdzają nieważność umów kredytowych w swoich orzeczeniach. I wciąż ścieżka sądowa to dla kredytobiorców, co do zasady, najbardziej opłacalna droga uwolnienia się od toksycznego produktu finansowego.
Maj zaowocował kolejnymi 36 korzystnymi wyrokami, które zapadły w sprawach naszych ......
Czytaj więcej
Kwietniowe wyroki naszych Klientów

Kwietniowe wyroki naszych Klientów

20.05.2024
W kwietniu, podczas reprezentowania naszych Klientów na salach sądowych, usłyszeliśmy łącznie 59 korzystnych wyroków. Znaczna część, bo aż 16 z nich to prawomocne orzeczenia, które potwierdzają nieważność umów kredytowych odnoszonych do waluty franka szwajcarskiego i co do zasady ostatecznie kończą spór sądowy.   Wszystkie bieżące wyroki publikujemy tutaj, a poniżej przedstawiamy kilka, naszym ......
Czytaj więcej
Raport z marca 2024

Raport z marca 2024

18.04.2024
Linia orzecznicza polskich sądów w sprawach o kredyty frankowe pozostaje niezmienna, czego nie można powiedzieć o strategii banków. W ostatnim czasie obserwujemy znaczny przyrost nie tylko propozycji ugodowych ze strony banków, ale również decyzji o cofnięciu powództwa w sprawach o zwrot kapitału, jego waloryzację i wynagrodzenie za korzystanie. W związku z tym, choć sporów sądowych kończy się wciąż bardzo dużo, samych wyroków jest nieco mniej, bo postępowania kończą się postanowieniem ......
Czytaj więcej
Czy w lutym sądy zaskoczyły orzeczeniami?

Czy w lutym sądy zaskoczyły orzeczeniami?

11.03.2024
I tak, i nie. W zdecydowanej większości przypadków sędziowie sądów powszechnych orzekają zgodnie z od dawna przyjętą linią orzeczniczą. Potwierdzają to kolejne korzystne wyroki w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię. W lutym - 36 orzeczeń, z czego 9 prawomocnych. 34 sprawy z powództwa naszych Klientów zakończyły się ustaleniem nieważności umowy kredytu, a 1 powództwo banku o zwrot kapitału i jego waloryzację sąd oddalił. Pozytywne zaskoczenie, z uwagi na niepowtarzalność sprawy i odbiegnięcie od ......
Czytaj więcej
Styczniowe wyroki w sprawach naszych Klientów

Styczniowe wyroki w sprawach naszych Klientów

22.02.2024
Przedstawiamy comiesięczny raport z wyroków w sprawach frankowych prowadzonych przez naszą kancelarię. W styczniu odnotowaliśmy 38 orzeczeń, z czego 9 prawomocnych, a wszystkie korzystne dla naszych Klientów. Linia orzecznicza w 2024 roku się nie zmieniła. Sędziowie stoją na stanowisku, że umowy kredytów frankowych są nieważne, a żadne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału czy jego waloryzacja bankom nie przysługują.   ......
Czytaj więcej
Procesowe podsumowanie 2023 roku

Procesowe podsumowanie 2023 roku

10.01.2024
2023 był dla naszych Klientów rokiem 550 zwycięstw, bo tyle dokładnie korzystnych wyroków zapadło w sprawach prowadzonych przez kancelarię Mazur i Wspólnicy. Prawie co czwarte orzeczenie było prawomocne. Sam grudzień, mimo specyficznego okresu świątecznego, zaowocował 62 zwycięskimi wyrokami, z czego 15 było prawomocnych, a 3 orzeczenia dotyczyły oddalenia powództwa banków o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z niego. ......
Czytaj więcej
Świąteczne Życzenia 2023

Świąteczne Życzenia 2023

21.12.2023