Analiza

Analiza wyroku TSUE w sprawie C-6/22 - Granice ochrony konsumenta

22.03.2023

Zgodnie z obietnicą przedstawiamy analizę najnowszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię. Co tak naprawdę powiedział Trybunał i jakie ma to skutki w odniesieniu do sporów frankowych pomiędzy kredytobiorcami a bankami?

 

Wydawać, by się mogło że polskie sądy orzekające w sprawach tzw. „kredytów frankowych” doskonale znają granice ochrony konsumenta wytyczone Dyrektywą 93/13/EWG. Pomimo to, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie zdecydował się zadać trzy odważne, choć dość trywialne pytania w sprawie naszego Klienta. Z ich dokładnym brzmieniem można zapoznać się na przykład w treści wyroku (punkt 14).
 

W skrócie, Sąd powziął wątpliwość co do zakresu ochrony konsumenta w oparciu o przepisy Dyrektywy 93/13/EWG, a także kompetencji sądu orzekającego w przedmiocie oceny stanu majątkowego konsumenta i jego rzeczywistej świadomości skutków unieważnienia umowy.  Jedno z pytań dotyczyło także możliwości „łatania” umowy po usunięciu z niej nieuczciwych warunków. Pomimo, że odpowiedź na to pytanie pojawiała się w orzecznictwie TSUE wielokrotnie – najnowszy wyrok  - daje nowe argumenty konsumentom w sporze z bankami.
 

Mianowicie, po raz pierwszy TSUE wprost wskazał tak dosadnie, że wszelkie próby ustawowego koła ratunkowego dla banków, które wyłączałoby prawa konsumentów, bądź je ograniczało - będzie niezgodne z prawem unijnym. Jest to niezwykle istotne w świetle ostatnich doniesień o pracy nad ustawą, mająca „rozwiązać” palące problemy banków z kredytami pseudofrankowymi.
 

Sektor bankowy (nie po raz pierwszy i nie ostatni) w swojej medialnej retoryce zdaje się pomijać całkowicie, że w motywie 20 wyroku TSUE wytyczył granice rozwiązań systemowych, które w żaden sposób nie mogą zmieniać (zawężać) granic ochrony konsumenta zagwarantowanej przepisami Dyrektywy 93/13.
 

Dodatkowo, najnowszy wyrok TSUE nie pozostawia złudzeń w przedmiocie podziału strat pomiędzy bankiem a konsumentem po unieważnieniu umowy – Trybunał wyjaśnił, że taki zabieg niweczyłby cele Dyrektywy wynikające z art 7 – zapewniając tym samym nieuczciwym przedsiębiorcom nieuzasadnione korzyści niwelujące efekt zniechęcający Dyrektywy 93/13.
 

Ostatnią, choć nie mniej ważną kwestią, którą poruszył TSUE jest zakres kompetencji sądu krajowego – badania sytuacji majątkowej konsumenta w sytuacji jego wyraźnego żądania stwierdzenia nieważności umowy. TSUE twardo sprzeciwił się wszelkim próbom odmowy objęcia ochroną konsumenta – tylko z uwagi na możliwe skutki ekonomiczne (dla konsumenta) takiego rozwiązania.
 

Reasumując, sektor bankowy powinien wyzbyć się złudzeń co zmiany linii orzeczniczej TSUE, który po raz kolejny przypomniał polskiemu sądowi zasady ochrony konsumenta oraz dał wyraz sprzeciwu ratowaniu wadliwych umów kosztem słabszej strony umowy – konsumenta.

Pozostałe aktualności
2 lata od braku uchwały SN - 773 wygranych spraw

2 lata od braku uchwały SN - 773 wygranych spraw

05.09.2023
Już 2 lata minęły od pamiętnego posiedzenia Sądu Najwyższego, które miało przynieść ostateczne rozwiązanie kwestii kredytów frankowych w postaci uchwały SN. W ciągu tych dwóch lat nasz Zespół wygrał łącznie 773 spraw, z czego aż 209 prawomocnie. Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie, gratulujemy wygranym i walczymy dalej.   Co ciekawe, tegoroczne wakacje, podczas których, jak zawsze, czas płynie wolniej (szczególnie ......
Czytaj więcej

Relacja z Trybunału w Luksemburgu

15.06.2023
Dziś (15.06.2023 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie stanął po stronie kredytobiorców frankowych, tym razem w aż dwóch sprawach, uznając żądania banków za niezgodne z prawem. Pierwszy wyrok (sygn. C-520/21) dotyczył ......
Czytaj więcej
Rekordowe zyski banków

Rekordowe zyski banków

30.05.2023
Z raportów finansowych sektora bankowego wynika, że 2022 rok przyniósł bankom 13,1 mld (13 100 000 000) zł czystego zysku, co wobec 6 mld uzyskanych w 2021 roku oznacza prawie 120% wzrost. Pierwszy kwartał 2023 roku to kontynuacja trendu. Wiele banków raportowało rekordowe zyski, nawet dwukrotnie wyższe niż w pierwszym kwartale 2022 roku. Jedną z głównych przyczyn jest oczywiście obecny poziom stóp procentowych, który przekłada się na wysokie oprocentowanie kredytów i przychodów odsetkowych. Ostrożni ......
Czytaj więcej
4 wyroki dziennie w końcówce kwietnia

4 wyroki dziennie w końcówce kwietnia

11.05.2023
Taką średnią korzystnych orzeczeń w sprawach frankowych prowadzonych przez naszą Kancelarię odnotowaliśmy w ostatnim tygodniu kwietnia. W ciągu 5 dni roboczych nasi Klienci zwycięsko zakończyli 20 postępowań. Poniżej przedstawiamy niektóre z kwietniowych wyroków. Jednym z nich jest oddalenie roszczeń banku o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z niego. Pełna lista orzeczeń dostępna jest tutaj.   Wyrok SO w Warszawie, ......
Czytaj więcej
Okrągłe 50 zwycięstw w marcowych rozstrzygnięciach

Okrągłe 50 zwycięstw w marcowych rozstrzygnięciach

12.04.2023
Polskie sądy powszechne orzekają zgodnie i sprawnie. Na przestrzeni marca zapadło aż 50 korzystnych wyroków w sprawach naszych klientów, z czego 14 to orzeczenia prawomocne. Co ciekawe, w niektórych wyrokach sędziowie już powołują się na orzeczenie TSUE z dnia 16.03.2023 r. w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię (sygn. C-6/22) i na opinię Rzecznika Generalnego TSUE z 16.02.2023 r. w sprawie C-520/21. ......
Czytaj więcej
TSUE orzeka korzystnie w sprawie prowadzonej przez Mazur i Wspólnicy

TSUE orzeka korzystnie w sprawie prowadzonej przez Mazur i Wspólnicy

16.03.2023
Dzisiaj (16 marca 2023 r.) w sprawie prowadzonej przez kancelarię Mazur i Wspólnicy (sygn. C‑6/22) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny wyrok. Naszych klientów reprezentowała mec. Justyna Tomaszewska. Orzeczenie dotyczy, między innymi, zakresu ochrony konsumenta przed nieuczciwymi warunkami umów z przedsiębiorcami w świetle dyrektywy 91/13. Trybunał zaznaczył, ......
Czytaj więcej
Ponad 500 korzystnych wyroków w 1,5 roku

Ponad 500 korzystnych wyroków w 1,5 roku

14.03.2023
Od posiedzenia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (2.09.2021 r.), po którym spodziewano się uchwały w sprawie kredytów frankowych minęło już 1,5 roku. Uchwały wciąż brak, a przez sądy powszechne przetaczały się w tym czasie tysiące spraw. Nasz Zespół uzyskał w tym okresie 538 korzystnych wyroków stwierdzających nieważność lub odfrankowujących kredyty waloryzowane do waluty CHF.   Jak widać, sądom powszechnym nie była potrzebna żadna uchwała Sądu ......
Czytaj więcej
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520-21.

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520-21.

17.02.2023
W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) toczy się sprawa C-520/21. Wyrok ma odpowiedzieć na pytanie, czy najbardziej popularny "straszak" bankowy (pozywanie kredytobiorców po unieważnionym kredycie i domaganie się odsetek od nieważnego kredytu) jest dopuszczalny w prawie europejskim.  Stanowisko prawników zajmujących się europejskim prawem konsumenckim jest jasne: bank może straszyć sobie kredytobiorców czym chce, ale nie uzyska odsetek od kredytu, który został unieważniony z powodu ......
Czytaj więcej