Wyślij zapytanie

Poznaj stanowisko UOKIK

Prezes UOKiK (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) już od przynajmniej dekady zwalcza nieuczciwe praktyki banków. To dzięki jego aktywności tak wiele bankowych klauzul umownych trafiło do słynnego rejestru klauzul zakazanych.

Od kilku lat Prezes UOKiK bardzo aktywnie zwalcza klauzule „frankowe” w umowach bankowych, uczestnicząc w toczących się procesach, wszczynanych przez kredytobiorców. Przygotowuje i przedstawia tzw. istotne poglądy w sprawie. Są to obszerne dokumenty, w których Prezes UOKiK analizuje i ocenia konkretną umowę kredytową i w praktycznie wszystkich przypadkach stwierdza, że umowa zawiera klauzule niedozwolone. Prezes UOKiK wielokrotnie (w swoich istotnych poglądach) opowiadał się za unieważnianiem umów „frankowych”.

Jednak na tym nie kończy się pozytywna rola Prezesa UOKiK. Organ ten prowadzi aktualnie wiele postępowań przeciwko bankom, na przykład w sprawie zawyżanych opłat za wystawiane przez bank zaświadczenia (szczególnie jeden bank „podpadł” Prezesowi UOKiK za pobieranie opłaty na poziomie  jednego tysiąca złotych). Toczy się także wiele spraw, w których Prezes UOKiK dąży do uznania za nielegalne postanowień, zamieszczanych przez banki w aneksach do umów „frankowych” (chodzi tu zwłaszcza o aneksy, które jakoby doprecyzowywały sposób, w jaki banki od 2011 roku ustalały kursy w swoich tabelach).

Te i wiele innych aktywności sprawiają, że Prezes UOKiK może być uznany za jednego z najsilniejszych sojuszników kredytobiorców w walce z nieuczciwymi bankami. I tak już zapewne pozostanie.

Z przykładowym istotnym poglądem Prezesa UOKiK mogą Państwo zapoznać się tutaj.