Wyślij zapytanie

Poznaj stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo wyraźnie opowiada się po stronie kredytobiorców uwikłanych w kredyty pseudofrankowe. Szczególnie mocno przeciwstawia się on możliwości naprawiania wadliwych umów przez sąd. Rzecznik Praw Obywatelskich może włączać się do toczących się postępowań sądowych na prawach prokuratora i przedstawiać swoje stanowisko, takie jak np. następujące