Analiza

Mamy uchwałę SN

24.02.2021

W dzisiejszym materiale omawiamy uchwałę Sądu Najwyższego z 16 lutego 2021 r. Sygnatura tej sprawy to III CZP 11/20, a sprawę prowadziła i przed Sądem Najwyższym reprezentowała Klienta wyłącznie Kancelaria Mazur i Wspólnicy. Kolejna sprawa przed SN, wspomniana w materiale ma sygnaturę III CZP 11/21 i jest spodziewana już w marcu.