TU JESTEŚ:    SPECJALIZACJE => PRAKTYKA ADWOKACKA


Centralnym punktem praktyki adwokackiej mec. Izabeli Łebko-Mazur są sprawy rodzinne, a więc wszelkie sprawy, które wiążą się z małżeństwem, związkami partnerskimi, majątkiem oraz dziećmi. W ramach praktyki rodzinnej Kancelaria zapewnia naszym Klientom pełną i wszechstronną pomoc i reprezentację w sprawach dotyczących m. in.:
 • rozwodu i separacji,
 • podziału majątku wspólnego małżonków, rozliczenia majątku związku partnerskiego (konkubinatu),
 • pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa lub ojcostwa,
 • praw do dzieci,
 • ustalenia kontaktów z dziećmi,
 • alimentów,
 • wydania dziecka,
 • porozumień wychowawczych,
 • pieczy nad dzieckiem,
 • przysposobienia,
 • opieki i kurateli,
 • umów majątkowych,
 • oraz innych.
W ramach praktyki prawa rodzinnego nasi Klienci mogą zwracać się do nas o pomoc w każdej bez wyjątku sprawie. W zakresie prowadzonej praktyki zapewniamy sporządzanie wszelkich pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, opinii prawnych, prowadzenia negocjacji i mediacji, etc.).
ilm@mazuriwspolnicy.pl


„Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu” (art. 42 ust. 2 Konstytucji RP).

Praktyka adwokacka mec. Izabeli Łebko-Mazur zapewnia kompleksową pomoc prawną i reprezentację w sprawach karnych dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych na wszystkich etapach postępowań karnych, karno-skarbowych oraz wykroczeniowych, w tym w zakresie reprezentacji przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami policji i prokuratury oraz innymi organami dochodzeniowo-śledczymi. W sprawach tych występujemy w charakterze obrońcy oskarżonego albo pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego).

Przyznanie się do winy, wyrażenie zgody na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy (tak aby „szybko się skończyło”, „wyjść na wolność z aresztu śledczego” - to nie jedyny sposób na zakończenie postępowania karnego. Walczyć o swoje prawa - o swoje życie, należy zawsze do końca, dopóki wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem karnym.
ilm@mazuriwspolnicy.pl


Praktyka mec. Izabeli Łebko-Mazur prowadzi w sposób kompleksowy sprawy z zakresu prawa spadkowego oraz z sprawy dotyczące podziału majątku. Nasze usługi w tym zakresie obejmują przygotowywanie stosownych wniosków do sądu (zgodnie z wszelkimi wymogami proceduralnymi) oraz prowadzenie postępowań, celem uzyskania przez naszych Klientów pełnej realizacji przysługujących im w praw.

„Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habuerit.” – „Spadek nie jest niczym innym, jak wejściem w ogół praw zmarłego.”

Ułatwiamy skomplikowaną procedurę związaną z wejściem w prawa spadkodawcy, prowadzimy sprawy związane z przyjęciem lub odrzuceniem spadku, działem spadku, a także zachowkiem.
ilm@mazuriwspolnicy.pl


Mazur i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k.   Aleja Róż 12 lok. 6   00-556 Warszawa   KRS 0000387020